Kauçuk ahır zemini süt verimini artırır

Kauçuk ahır zemini hayvan refahı için en uygun ortamı sağlar ve süt verimini artırır.

Sığırlar ayakta durma, yem yeme, su içme, yürüme, yatma davranışlarını ahır zeminleri üzerinde sergiler, geviş getirirken uzanıp rahat edeceği konforlu bir alan ararlar. Bu nedenlerle ahır zemini sığırların normal davranış tavırlarını göstermesine izin verecek, yaralanma risklerini en aza düşürecek ve konforlu olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Süt verimi

Ahır zeminleri gereken koşulları sağladığı takdirde, sığırlar yemliklere ve suluklara daha fazla gider ve daha iyi dinlenirler. Doğal istekleri için konforlu bir ortamda barındırılan sığırların süt ve et verimleri artar. Nitekim günümüzde yüksek verimli inekler, ancak iyi dinlenebildiği zaman yüksek süt verimi potansiyeli gösterebilmektedir.Kauçuk ahır zemini kaplamaları üt verimini artırır

Sığırlar Yumuşak Zeminleri Tercih Eder

Sığırlar yatma pozisyonunda ön ve arka ayaklarını vücutlarının altına alır. Bu pozisyonda vücut ağırlığının önemli bir kısmını, ön ayak bileği ile arka ayağının diz kısmına verirler. Bu alanlarda deri gergin bir hal alır. Gerginleşen deri, sert yüzeylerde sığıra acı verir. Hayvan uzun süre aynı pozisyonda kalamaz. Ayaklardaki gerilmelerden kaynaklanan acıyı azaltmak amacıyla vücudunu çevirir başka bir ifadeyle yatış pozisyonunu değiştirir ve vücut ağırlığını daha geniş bir alana yaymaya çalışır. Ancak sürekli pozisyon değiştirmesi zamanla kıl ve deri aşınmalarına neden olur. İlerleyen süreçte aynı bölgelerde devam eden deri aşınması yaralara dönüşür ve enfeksiyonlara açık bir ortam oluşturur. Ayrıca sığırlar sert zeminler yattığı zaman kılcal damarlarda daha fazla baskı oluşur ve kan dolaşımı yönde etkilenir. Ahır zemine ya da durak tabanından yakalanan rahatsızlığı hayvan davranışlarıyla anlatmaya çalışır.

En belirgin davranış ise, gün içinde daha fazla ayakta kalma isteğidir. Sığırlar normal davranış deseni sergilemesi için ahır zemini ya da durak tabanı hayvanın rahat edeceği standarda getirilmelidir. Nitekim günümüzde, ahır zemini durak tabanının paspas görevi görecek esnek materyalle kaplanması akılcı bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Tabana kaplanan kauçuk altlık uzun süre dayanma, kolay temizlenme özelliğine sahiptir ve hayvana konforlu bir yatma alanı sağlar. Bu özelliğe sahip bir durak tabanı, yüksek verimli ineklerin gün içinde 14-18 saati yatarak geçirmesini teşvik eder. Süt ve et verimimi artırır. Temden yaralanmasını iyileştirir.

Sığırlar Yumuşak-Esnek Zemin Üzerinde Yürümek İsterler

Sığırlar ayakta dururken ve yürürken ağırlıklarını eşit oranlarda tırnakların üzerine dağıtır. Doğal ortamlarda hayvan ağırlığının eşit dağıtmada zorluk yaşamaz. Çünkü toprak bir zeminde yürürken tırnaklar kısman toprak içine doğru gömülür, böylece vücut ağırlığı tırnaklar üzerine eşit oranlarda dağılır.

Entansif yetiştiricilikte ise ahır zemini drenaj ve gübrenin kolay sıyrılabilmesi için betonlanır. Sığırın ayağı beton yüzeye temas eder. Oysaki sığırlar yürürken doğal ortamlarında olduğu gibi, üstüne bastığında tırnaklarının kısmen içine gömüleceği bir yüzeyi tercih ederler.

Ahır tabanları sert olduğunda tırnakların taşıyacağı yük değişir. Sert yüzeyler tırnak tabanı üzerine olan basıncın artmasına neden olarak, tırnak biyomekaniğini zayıflatır. Sığırların yürümesini dengesizleştirir. Tırnakların dış çevresindeki baskı ve gerginlik artışı ile tırnakların büyümesi oransızlaşır. Özellikle arka ayaklardaki tırnakların şekli ve biçimi bozulur. Tırnaklarda oluşan şekil bozuklukları, bacak şeklinin dolayısıyla da vücut formunun bozulmasına yol açar. Diğer taraftan ayak tabanı sert zeminler sürtünmeden dolayı zarar görür. Oluşan çürükler sonucu ayak tabanı ülseri ortaya çıkar. Ayak sorunları, hayvana acı verdiğinden hayvanda hareketlilik azalır, yemlik ve suluk alanlarında daha az görünür. Bu bağlamda hayvanların yem ve su tüketimi düşer ve ya bir defada yedikleri ve içtiklerinin oranı fazla olur. Bu da ruminasyonu etkiler.

Ahır zeminleri ve yataklık planlaması

Ahır zeminlerinde yüzey sertliğini gidermek, zemini daha esnek hale dönüştürmek etkin bir çözüm olarak karşımıza kauçuk kaplama çıkmaktadır. Son yıllarda yumuşak yüzey alanı sağlamak amacıyla kauçuk kaplamalar tasarlanmış ve pazara sunulmuştur. Nitekim kauçuk barınak kaplamaları, kaplanan yüzeylerde tırnak yüzey üzerine 2-3 mm içe gömülmekte, degeli bir yürüyüşe olanak sağlayarak, yürüme sırasında olası kayma riskini de en aza indirmektedir.

KURA yumuşak ahır zemini ayak rahatsızlıklarını azaltır

Kauçuk ahır zemini kaplamaları tırnak hasarı ve yaralanmaları azaltmak için uygun bir materyaldir. Kauçuk kaplanmış alanlardaki inekler, düzenli bir şekilde yemlik ve suluklara gittiğinden yem tüketimi düzene girer asidoz ve çeşitli metabolik hastalıkların görülme olasılığı azalır. Ayrıca kauçuk kaplamalar hayvanların kendilerini doğal ortamlarında ki çayır mera alanlarında hissetmelerini sağlar.

Son yıllarda barınak zeminlerinin kauçuk kaplanması konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmaktadır. Yürüme yollarına serilen yumuşak malzemenin sığır konforu için önemi anlaşılmıştır. Genel olarak kauçuk kaplamalar durak tabanına, inekler yem yerken durdukları alanlara, sağımhane durakları ve bekleme salonlarına kaplanması önerilmektedir. Ahır içinde oluşturulan yumuşak ve esnek zeminler yaralanmaları ve topallayan inek sayısını azalttığı bilimse olarak ispat edilmiştir. Zemin kaplamada kullanılan kauçuk materyalde aşağıdaki özellikler mutlaka aranmalıdır.

Kauçuk zemin ihtiyacı

Esnek olmalı, üzerinde uygulanan basınç bittiğinde tekrar eski halini almalı, uzun ömürlü olmalı, kolay temizlenebilmeli, montajı hızlı ve kolay olmalı, üzerinde pislik birikmesini önlemelidir.

Hayvan barınak zeminleri ve yatakları sınıflandırılması, üretimi ve kullanım alanı tamamen hayvanın tabiatına uygun şartları sağlamalı. Her hayvanın doğal yaşam ortamı ve ihtiyaçları farklı bu sebepten herhangi bir altlık malzeme o iklim ve ihtiyaçların cevap vermesi gereklidir.

Hayvan yatakları ve kauçuk zeminler

Hayvanların Cinslerine, Irklarına, Yaşlarına göre farklı ölçülerde ve yetiştirme modellerine göre Bağlı, Yarı Serbest, Padok olan ahırlar için farklı tip inek yatakları vardır. Ayrıca hayvan ihtiyacı ve refahı için Esneme oranları, Kalınlıkları ile konfor Özellikleri farklı olan yataklar; Puzzle-geçmeli, Rulo, Düz olarak monte edilebilir.

KRAIBURG hayvan yatakları “DIN” konfor standart üretiminde : İnek -Buzağı – Besi – Deve- At -Köpek – Keçi- Koyun – Domuz- Gergedan altlık ve yatakları üretirken ve özel ihtiyaç ve taleplere uygun kauçuk altlık ve zemin malzemeleri üretir.

BARINAKLARDA HAYVAN ÜZERİNDE OLUŞAN BASKILARI ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ:

Kritik temas alanları yattıkları zaman eklemler ve yürüme esnasında ise tırnaklar dır.

Sert zemin yüzünden fiziksel baskı, idrar ve gübreden kaynaklanan kimyasal baskı, çeşitli sebeplerden dolayı psikolojik stres ( dar mekanlarda rütbe kavgaları, kaygan zemin, sağımın gecikmesi), yüksek enfeksiyon yüzünden mikrobiyal baskı (kirli yüzeyler, yabancı bir hayvan girişinden kaynaklanan artış), yüksek verim yüzünden metabolizma baskısı. Hayvanların yürüdükleri zeminin yürüyüş açısından uygun materyalden yapılması verimlilik açısından önemlidir.

Yürüme alanlarının optimal olmadığı zamanlarda hayvanlarda hareketlilik, yeme gitme sıklığı, toplam yeme gitme sayısı ve sıcak aktiviteleri (kızgınlık belirtileri, kuyruk yalama davranışı) azalır bununla birlikte ayakta durma, yaralanmalar ve tırnaklardaki mekanik baskı artar. Tüm bunların sonucu olarak bulaşıcı tırnak hastalıkları, yaralanma riski, dengesiz beslenmeye ve az hareketliliğe bağlı olarak asidosis ve ketosis riski artar.

Unutulmamalıdır ki sığırlarda vücut oranları değişim gösterir fakat tırnak yapısı nispeten değişmez ve tırnakların yüzeye uyguladığı baskı zamanla artar. Ayak hastalıkları, hayvanların verimlerine dolaylı olarak etkide bulunur; Tırnak hastalığı olan hayvan acı çeker, yeme gitme isteği azalır ve sıklıkla yeme gidemediğinden bir defada fazla yem tüketir veya yeme fazla gidemediği için ihtiyacı olan besini yediği yemlerden alamaz. Bu sebepten dolayı veriminde düşme, kızgınlık periyotların da düzensizlik, sakin kızgınlık geçirme oranının artması gibi verimi etkileyen sorunlar ile karşılaşılır.

Kauçuk Ahır zemini

Ahır Yürüyüş Yolları

Ahır yürüyüş yolları, üzerinde mobil ve sabit gübre sıyırıcı ve traktör çalışabilen alanlar ile özel ve özen gereken alanlarda uygulanabilir. Tırnak dostu, kayma direnci yüksek ekonomik, ergonomik, yumuşak, kauçuktan imal, hayvan dostu yürüyüş yolları için zemin kaplaması önerilir.

Kraiburg Yürüyüş Zemini Kaplaması
Kraiburg Yürüyüş Zemini Kaplaması Kauçuk ahır zemini

Sıyırıcı yolları zeminleri

Altındaki paralel güçlendirme hattı sayesinde Üzerinde sıyırıcı ve araç * çalışabilen KRAIBURG kauçuk ahır zeminleri kaplaması. Hayvanların konfor ve refahını artırır; Hayvanın yere güvenli ve doğru basmasını sağlayarak; Ayak hastalıkları ve topallık oluşmasını engeller. Kayma-düşme yaralanmalarını azaltır. Kızışma davranışlarının kolay gözlemlenmesini sağlar. Bakım gerektirmez, temizlenmesi kolaydır, bakteri üretmez, koku yapmaz, buz tutmaz.

Kauçuk ahır zemini üzerinde gübre sıyırıcı kullanımı
Kauçuk ahır zemini üzerinde gübre sıyırıcı kullanımı. Kauçuk ahır zemini

Sağımhane Zeminleri

Bol su kullanılan, temizlik ve hijyenin önemli olduğu, üzerinde sıyırıcı ve araç çalışmayan alanlarda. Örneğin, balık kılçığı, paralel ve özel yapım Rotary carrousel sağımhaneler ve bekleme alanları uygulamalarında. Daha kısa sürede sağım, daha az sağım stresi, emniyetli giriş, çıkış ve kolay süt kontrolü sağlar.

sağımhane zeminleri KURA Flex uygulama
sağımhane zeminleri KURA Flex uygulama

Kauçuk Mazgallı Ahır Zeminleri

Kauçuk mazgallı ızgara ahır zeminleri hayvan konforunu ve refahını artırır. Daha az veterinerlik ve daha fazla et ve süt verimi sağlar. Amonyak emisyonunu azaltmak ve kontrolü için önemli katkı sağlayan kauçuk mazgallı zeminler kolay temizlik ve dezenfekte edilirler. Esnek dışkı kanal kenarları daha iyi gübre geçişini sağlar ve dolayısıyla kendini daha iyi temizler.

mazgal ahır zemini kauçuk kaplama

Bir yanıt yazın