Süt kalite yönetimi QMilch

Kalite yönetimi / QMilch programı Almanya’da süt üretimi ve süt ineklerinin bakımı yüksek düzeyde gerçekleştirilmektedir. Süt üretimi ve işlenmesi alanında kalite güvencesi, ilgili iş ortaklarının gönüllü kalite programları ile tamamlanan kapsamlı yasal düzenlemelere ve kontrollere dayanmaktadır. Alman süt üreticilerinin %90’ından fazlasının halihazırda sertifikalı olduğu mevcut QM standardına ek olarak, işletme destekli QMilch programı, süt üretim…

Buzağı beslenme gelişimi

Buzağı beslerken dikkat edilmesi gereken önemli konular ve hususlar: Buzağı beslenme ve gelişimi için Kolostrum (ağız sütü), normal süte göre 2 katı kuru madde, 3 katı mineral ve 5 katı protein içerdiği gibi yüksek oranda; buzağının acil ihtiyacı olan vitaminler, enerji, büyüme faktörleri, hormonlar ve hastalıklardan korunmasına yardım eden bağışıklık maddelerine (IgG) sahiptir. Kaliteli kolostrum…

Sığırlar Soğuk Havada Üşür mü?

İnekler üşür mü? Buzağılar üşür mü? Hayvanlar üşüdükleri için mi hasta olur? Ahır sıcaklığı Kaç derece olmalı? Gibi bazı endişe ve sorular olabiliyor. Soğuk Hava’da SIĞIRLAR (inekler ve buzağılar) Üşür Mü? Hayvanlar ve sığırlarımız doğal hayatlarında 10.000’lerce yıl insanlar olmadan hayatlarını sürdürmüş ve mevsim koşullarına uyum sağlayacak şekilde yaratılmışlardır. Hayvanların soğuk ile savaşmak için daha…

İnek yatağı ve altlık seçimi

Süt işletmesinin türü ne olursa olsun, her zaman bir çeşit altlık olarak inek yatağı gereklidir. Ancak piyasada bu kadar çok yatak seçeneği varken doğru seçimi nasıl yapabilirsiniz? Çiftliğiniz için en iyi yatak sistemi seçimi, inek konforu, maliyet, bulunabilirlik, kullanım kolaylığı, meme sağlığı, patojen büyümesi ve daha fazlası gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu zaman üreticiler, kullandıkları…

Besicilik

Besicilik sığır eti üretimi amacıyla yetiştirilen 6 aylıktan büyük erkek, hadım edilmiş ve dişi sığırlardan et üretimi amaçlıdır. Besi çiftliklerinde, çiftçiler üretim hedeflerini belirlerken hedef pazarlarının ihtiyaç duyduğu ürün türlerini dikkate almalıdır: Ağırlık, ortalama günlük kazanç (ADG), yağ örtüsü, etin rengi vb. besicilik için ticari hedeflere ilişkin ön bilgi hedeflerin belirlenmesine olanak tanır. Bu, uygulanacak diyet türüne…

Sığırlarda kirlilik skoru

Kirlilik skoru puanlaması :Yapılan birçok araştırma, toplam verimlilik üzerine çevre faktörlerinin (bakım-besleme vb.) genetik faktörlerden daha etkili olduğunu göstermiştir. Özellikle süt sığırlarında refah göstergesinin belirtisi olan (Cleanness score ) hayvanın yaşam koşulları hakkında bilgi veren Kirlilik skoru puanlamasıdır. İneklerde meme ile arka bacaklarda tarsal eklemden (bilek) tırnağa kadar olan kısımdaki kirlilik miktarına  göre puanlanarak, sürüde…

Sağmal Ahır Durak ölçüleri

İyi tasarlanmış (doğru durak ölçüleri) ve düzenli olarak bakımı yapılan serbest duraklı ahırlar: İneklere rahat, temiz, kuru bir yatma alanı sağlar, yaralanmaları en aza indirir. İneklerin yatma süresini ve dolayısı ile süt verimini artırır. Diğer bir ifadeyle, süt ineği ahırlarında duraklar, inek konforu üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Serbest ve yarı serbest ahırlarda duraklar…

At ahırları ve barınak zeminleri

Kraiburg – BELMONDO At ahır zeminleri kauçuk kaplamaları, at yatağı ve altlığı ile At’lar daha rahat, sağlıklı ve daha iyi hissederler. Atlar doğal koşullarda her gün yedikleriyle meşgul olarak. Ve çoğunlukla yavaş adımlarla 12 ile 14 km arasında yürür. Cinsi fark etmeksizin, tüm atların egzersize ihtiyacı vardır. Atlar özellikle ayakta durmayı sevmez ama durmaları gerekiyorsa…

At altlığı ve Yatak kullanımı

At ahır ve barınaklarındaki boks için günlük olarak 8-10 cm civarında sap veya talaş yatak altlığı olarak kullanılmalıdır. Kullanılan sap, talaş altlıklarının çıkarma ve bakımı ilave iş gücü ve maliyeti vardır. Buna karşın beton zeminlerin üzerinde kullanılan 3 cm kalınlığında yumuşak kauçuk at yatağı ve üzerine serpilen altlık miktarı sadece 1 cm olduğu durumda yapılan…

Ahır tasarımı ve Barınaklarda Hayvan refahı

Hayvan refahı, bakım, yönetim ve hayvana uygulanan olması gerektiği gibi muameleleri içerir. Bir hayvanın refahını korumak, onun fiziksel ve zihinsel ve doğal ihtiyaçlarını sağlamak. KONFOR ise hayvanların günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık demektir. Ahır yenileme ve planlarken hayvan refah ve konforu tasarımı sürecinde öncelikli olması yatırımın kısa sürede dönüşümüne katkı sağlar. Hayvan barınaklarında refah ve…

Kauçuk ahır zemini süt verimini artırır

Kauçuk ahır zemini hayvan refahı için en uygun ortamı sağlar ve süt verimini artırır. Sığırlar ayakta durma, yem yeme, su içme, yürüme, yatma davranışlarını ahır zeminleri üzerinde sergiler, geviş getirirken uzanıp rahat edeceği konforlu bir alan ararlar. Bu nedenlerle ahır zemini sığırların normal davranış tavırlarını göstermesine izin verecek, yaralanma risklerini en aza düşürecek ve konforlu…

Kum hayvan altlığı

Kum altlık kullanımı ve yönetimi Temiz altlık “daha az mastitis, daha az süt kaybı, daha az sinek, daha az ayak hastalığı, daha az somatik hücre ve daha az toplam bakteri” demektir. Yatak yerlerindeki altlık materyalinin inorganik kum hayvan altlığı olması yönünde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Sert yatak yeri ineğin yatma ve kalkıp yemliğe, suluğa gitme…

İsrail modeli ahır altlık sistemi

İsrail modeli ahır altlık sistemi ve hayvancılıkta israil modeli ve uygulamaları Her yıl doğuran, ayak hastalığı ve mastitis olmayan inekleriniz olsun ve sürüden ayrılmasın istiyorsanız, bu ancak doğal yaşam koşullarını sağlayan barınaklar ile mümkün. İSRAİL TİPİ BARINAKLAR İsrail modeli tipi ahır barınaklar hayvan başına yemlik dahil 22 metrekare yaşam alanı olması. Dışkının altlık olarak kullanılması ve kurutulması…

Hangi hayvan yatağı iyi

Hayvan yatağı ile barınak zeminleri seçerken ve karar verirken hangi ürünün daha iyi veya doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Öncelikle hayvanın tabiatına uygun şartları sağlamalıdır. Her hayvanın doğal yaşam ortamı ve ihtiyaçları farklı bu sebeple seçilecek altlık malzeme o iklim ve ihtiyaçların cevap vermesi gereklidir. Hayvan yatakları kalite standardı DIN-3763 Yataklarının Kalite Sınıflandırılması, tanımı üreticilerin inisiyatifine…

Süt verimi artışı

Hayvan konforu her hayvanın hak ettiği yaşam koşullarını sağlamak anlamına gelir ancak Özelikle süt sığırcılığında hayati önem taşır. Hayvan konforunun süt verimi üzerine etkisi olan TEMEL 3 faktör: Ahır zeminlerinin, TEMİZ, KURU, YUMUŞAK olması hayvan konforunun ve hayvan sağlığının olmaz ise olamazıdır. Süt sığırlarının fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesi ve sığır refahı konularında son yıllarda hızlı…

Hayvan Yatma Konforu

Hayvan yatakları: yatma konforu için temel yatış gereksinimleri karşılayan önemli bir unsurdur. Yatış konforu Doğal yatma pozisyonları kısıtlanmamalıdır. Değişik boyda hayvan ölçüleri olduğu dikkate alınmalıdır Kuru durak (yataklık) zemini zorunludur. Yumuşak, dayanıklı zemin malzemesi seçilmesi ekonomik olarak fayda sağlar. Yatma alanları ve yatak zeminleri MERA; Hayvan doğasına uygun yöresel, küçük çiftçi için en ideal, ekonomik,…

At ahırı ve barınakları

AT BARINAKLARI TAVLA At ahırı ve barınaklarına tavla denir. Tavlalar, çevrenin atlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile inşa edilen binalardır. At yetiştiriciliğinde başarı tavladan başlar. Atların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve optimal düzeyde verim alınması, atın yaşamının önemli bir bölümünü içinde geçirdiği tavlanın hijyenik şartlan taşıyıp taşımadığına bağlıdır. At ahırı, tavla planlarının çizimi ve…

Göğüs tahtası Brisket board

Brisket-Board yani göğüs tahtasının görevi ineklerin durak içinde fazla öne gitmesini engellerken, ayağa kalmak isteyen inek için bir engel olabilir.  Sert malzeme ( tahta / demir) ön yaklarını uzatmak isteyen hayvanlar için rahatsızlık yaratabilir.  Ön ayakları uzatmış halde ilen ürkme ve panik durumlarında ayakları bu malzemelere takılarak hayvanların zarar görmesine neden olabilirler.  Göğüs tahtası ineğin…

Durak Yataklık demiri

Durak Yataklık demiri (durak ayırma demiri) yarı serbest ve bağlı ahırlarda özellikle sağmal hayvanların yatması için ayrılmış bölgedir. Her inek için en az bir durak ve her durak optimum yatma alanı sağlayacak ölçülerde olmalı. İdeal olan ahırdaki hayvan sayısından % 5 daha fazla olmasıdır. Duraklı yatak alanı (optimum) İnekler genellikle günün 10-14 saatini (gün içinde…

Yatak Konforu

Büyük baş sığırlar için yatak ve yatma konforu Hayvan yatağı alırken yatak konforu ve dayanıklılık kriterleri yalnızca“ pazarlama beyanlarına” dayanırken, şimdi ise DIN standartları pazara ve kriterlere şeffaflık getirerek doğru ürünü seçmeyi kolaylaştırıyor. Bu standart, aynı zamanda, finansman programları ve alım kararları için bir temel oluşturabilir. Konforlu hayvan yatağı nedir? Hayvan yataklarının tam olarak tanımlanmamış…