Süt sığırlarında Mastitis

Süt sığırlarında Mastitis (Meme iltihabı) Memenin mikroplar tarafından istila edilip, dokularının tahrip edilmesine mastitis denir. Süt sığırlarında mastitis in temel nedeni sağımda yapılan hatalar ve sağım esnasında yapılan temizlik ihmalleri sonucunda; mikropların meme deliğinden meme içerisine girmesidir. Çünkü süt, mikropların üreyebilmeleri için uygun bir ortamdır. Mastitis Nasıl Oluşur? Mastitis in bulaşma kaynakları şunlardır: Sürüde bulunan diğer…

Kauçuk ahır zemini süt verimini artırır

Kauçuk ahır zemini hayvan refahı için en uygun ortamı sağlar ve süt verimini artırır. Sığırlar ayakta durma, yem yeme, su içme, yürüme, yatma davranışlarını ahır zeminleri üzerinde sergiler, geviş getirirken uzanıp rahat edeceği konforlu bir alan ararlar. Bu nedenlerle ahır zemini sığırların normal davranış tavırlarını göstermesine izin verecek, yaralanma risklerini en aza düşürecek ve konforlu…

İnek yatağının süt verimine etkisi

Süt sığırlarının fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesi ve sığır refahı konularında son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Önemli olan ise ineğin gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu çalışmada süt sığırcılığında kullanılan yatak ve gezinti alanlarının çeşitleri, özellikleri ve verime etkileri üzerinde durulmuştur. İneklerin Yatma süreleri İnekler günün önemli bir kısmını yatarak geçirirler. Ahır içinde hayvanların yatma yerlerinde özel olarak…

İsrail modeli ahır altlık sistemi

İsrail modeli ahır altlık sistemi ve hayvancılıkta israil modeli ve uygulamaları Her yıl doğuran, ayak hastalığı ve mastitis olmayan inekleriniz olsun ve sürüden ayrılmasın istiyorsanız, bu ancak doğal yaşam koşullarını sağlayan barınaklar ile mümkün. İSRAİL TİPİ BARINAKLAR İsrail modeli tipi ahır barınaklar hayvan başına yemlik dahil 22 metrekare yaşam alanı olması. Dışkının altlık olarak kullanılması ve kurutulması…

Sığırlarda Isı Stresi

Sığırlarda ısı stresini azaltma teknikleri: Süt üreten sığırlarda, sıcaklık nem indeksi (THI) Temperature Humidity Index 68 veya daha yüksek olduğunda ısı stresi yaşayabilir. ‘Daha nemli’ iklimlerde bu (72oF) 22oC kadar düşük sıcaklıklarda oluşabilir. İneklerde sıcaklık stresi, ineğin ısınmasını yavaşlatarak, hayvan serinletme ve soğutma sistemleri ile inekten ısı transfer hızını arttırarak azaltılabilir. Eğer inek dakikada 80…

Süt verimi artışı

Hayvan konforu her hayvanın hak ettiği yaşam koşullarını sağlamak anlamına gelir ancak Özelikle süt sığırcılığında hayati önem taşır. Hayvan konforunun süt verimi üzerine etkisi olan TEMEL 3 faktör: Ahır zeminlerinin, TEMİZ, KURU, YUMUŞAK olması hayvan konforunun ve hayvan sağlığının olmaz ise olamazıdır. Süt sığırlarının fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesi ve sığır refahı konularında son yıllarda hızlı…

Ahır aydınlatması süt verimi ilişkisi

Daha iyi ışık, daha iyi yaşam: Refah ve karlılık Ahır aydınlatması ve sağmal inek üretkenliği üzerine etkisi, Bir çiftçi olarak günlük endişeleriniz, hayvanlarınızın refahı ve üretkenliğidir. Hayvanlarınızın sağlığı, öncelikler listenizde önemli bir konudur. Refah ve kârlılık arasında denge için kurmak için doğru seçimler yapılmalıdır. Aydınlatma konusu ise belki de hiç düşünmediğiniz bir konu olmakla beraber,…

Süt ineği nasıl yaşar

İnekler sosyal hayvanlar olmalarına rağmen, gıda ve su kaynaklara erişim için yarışırlar bu rekabet strese yol açabilir. Özellikle yüksek verimli süt üreten inekler, zaman kısıtlamaları altındaysa, kendilerini yatmak ve yemek yeme arasında sıkışmış bulabilirler. İnekler zaman baskısı altında daha az yem yiyecek ve dolayısıyla daha az süt üretecektir. Yüksek verimli üreten inekler için sağım öncesi…

ineklerin Su ihtiyacı

Hayvan refahı için hayvanların öncelikle taze ve temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir ve buna uygun olarak hayvan sululukları bu ihtiyacı karşılanmalıdır. ineklerin su ihtiyacı öncelikle taze, temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir, uygun sululuklar bu gereksinimi karşılanmalıdır. Hayvan Sulukları ve ineklerin su ihtiyacı Yüksek süt üretim seviyesinin ön şartı, en uygun su…