Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı

Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı doğru yapılmadığında işletmelerinde en büyük masrafların başında tedavi ve bakım giderleri ve hastalık ile mücadele gelir. Bu hastalıklarda, mastitis problemleri ve ayak hastalıklarıdır. Çift tırnaklı hayvanlarda tırnak bakımı ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Hayvanların sürüden ayrılmalarına erken kesime yol açan en önemli problemlerin başında ayak ve tırnak problemleri ile ortaya…

Sığırlarda beslenme kaynaklı ayak problemi

Hayvanlarda beslenme kaynaklı ayak problemi sorunları sıkça karşılaştığımız ve ciddi ekonomik kayıplar verdiren bir sorundur Bu problemin sebepleri: Tırnak problemlerinin % 40 beslenme (yem ve rasyondan), %30 ise ahır zeminlerindeki ıslaklık ve dışkıdan, % 20 ise sert ve pürüzlü zemin yüzeylerinden, % 10 ise genetik veya hayvanın fiziksel yapısından kaynaklanmaktadır. Beslenme İnce öğütülmüş tane yemler, lif…

ineklerde ayak rahatsızlıkları

Modern sığırcılık işletmelerinde yüksek verimli ineklerin, ekonomik ömürlerini tamamlamadan elden çıkarılmalarında üreme ve mastitis den sonra ineklerde en çok karşılaşılan problemlerden ayak rahatsızlıkları birinci sıradadır. Süt sığırcılığında ayak, tırnak sağlığı, topallık hayvan refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Sürüde topallık %10 dan daha fazla oranda görülüyorsa, sürü sağlık problemi olarak dikkate alınması gerekir. Devamlı olarak ahırda…

İneklerde eklem yaraları

İneklerde eklem yaraları, diz şişmeleri ve (Decubitus /Decubitis /Dibiskus ( yatak hastalığı) sebepleri ve önlemleri. Eklemlerin dış taraflarında, deri altında eklemi koruyan, içinde sıvı olan bir yastık vardır. Bu yastığa ‘’bursa’’ adı verilir. İneklerde ve besi danalarında bu koruyucu yastığın sürekli darbeye (travma) maruz kalması sonucunda ‘’bursitis’’ denilen durum ortaya çıkar. çok diz ve dirsek…

Sağmal ineklerde tırnak hastalıkları

Devamlı olarak ahırda barındırma, bağlı veya hareketsiz kalan hayvanlarda, asitli rasyonlarla besleme (melas, küspe, vb.), aşırı konsantre yemle besleme, ahır zeminin sürekli kirli ve ıslak olması (fazla dışkı ve idrar birikimi) gibi nedenler tırnağın yumuşamasına ve çabuk uzamasını sağlamaktadır. Tırnağın aşırı uzaması, kırılması, bozuk (deforme) tırnak yapılarının meydana gelmesi, vücut ağırlığının tırnağın taşınma yüzeylerine dengeli…

Ahır zemini ve tırnak sağlığı

Sığırlarda görülen topallıkların %90’ının tırnak ve ayak hastalıklarıyla ilişkili olduğu. Topallıkların temel nedenlerinin bakım şartları, beslenme, yaş, genetik, canlı ağırlık, laktasyon, hayvanın özellikleri ve barınak dizaynı ve ahır zemini olduğunu bilinmektedir. Ahır Zemin Tiplerinin Ayak ve Tırnak üzerine etkileri AYAK ve TIRNAK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI BESLENME KAYNAKLI ALT YAPI KAYNAKLI ( ahır zemini) LAMİNİTİS * YABANCI…

İneklerde Eklem Sağlığı

Vücut üzerinde oluşan geçici yüke rağmen, kas dokusu: alt deri yağ dokusunun yumuşaklığı ve elastikiyeti sayesinde deriye kan akışını sağlayabilir. Ancak yük çok fazla ise veya çok uzun süreli olursa deri üzerinde kılların dökülmesine sebep olur. Kemik dokusunu üzerindeki bu bölgelerde dirsek eklemlerinde deri agnozi oluşumuna sebep olur. Yatma sebebi ile oluşan eklem problemleri Yatma…

Gübre sıyırıcı yolları ve kauçuk zemin

Gübre sıyırıcılarının Çalıştığı ve Yürüme Yollarına Kauçuk Kaplamanın Hayvan Davranışları Açısından Önemi. Süt sığırı İşletmelerinde kauçuk ahır zemini üzerinde gübre sıyırıcı kullanımı. Süt sığırcılığında ayak bacak sağlığı uzun ömürlülük, verimlilik ve ekonomik yönü nedeniyle büyük öneme sahiptir. Bu konu topallık konusunu ifade etmektedir ki buda hayvan refahı açısından büyük önem arz etmektedir. Bir sürüde topallık %7…