Buzağı beslenme gelişimi

Buzağı beslerken dikkat edilmesi gereken önemli konular ve hususlar: Buzağı beslenme ve gelişimi için Kolostrum (ağız sütü), normal süte göre 2 katı kuru madde, 3 katı mineral ve 5 katı protein içerdiği gibi yüksek oranda; buzağının acil ihtiyacı olan vitaminler, enerji, büyüme faktörleri, hormonlar ve hastalıklardan korunmasına yardım eden bağışıklık maddelerine (IgG) sahiptir. Kaliteli kolostrum…

Buzağı Barınakları ve Ahırları

Doğru seçilen ve yönetilen uygun buzağı barınakları, ilk 24 ayda optimum buzağı büyümesi ve refahını sağlayan önemli bir etkiye sahiptir. Buzağı ahırları, buzağı tarlaları ve buzağı kulübeleri Doğru ürünlerin kullanımı ve iyi işçilik sayesinde buzağılar daha erken döllenebilir, büyüme artar, buzağı kaybını önemli ölçüde azalır ve ilk iki laktasyondan sonra süt üretimi artar. Sonuçta işçilik,…

Buzağı refahı ve konforu

Türkiye’de hayvancılık işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük aile işletmeleridir. Bu işletmelerde buzağıların büyütülmesi yaş farkı gözetilmeksizin genellikle ahır içinde ergin hayvanlarla birlikte yapılmakta ve buzağılarda hastalığa yakalanma ve ölüm oranı yüksek olmakta, böylece buzağı refahı düzeyi azalmaktadır. Buzağı refahı ve konforu İşletmede bir yer kirli ise her yer kirlidir” ilkesi ile hazırlanan biyogüvenlik planı dahilinde buzağı…

Buzağı yatağı ve altlıkları

Yeni doğan ( 0- 8 hafta) buzağı yatağı ve Genç hayvanlar ( 2-18 ay) için yatak ve altlık uygulamalaları Yeni doğan buzağılarınızın sağlıklı bir hayata başlayabilmesi için sağlıklı, temiz, bir ortam sunmak gerekir. Hayvanların ayrı kalmalarını ve gelişebilecek enfeksiyonları önlemek için en uygun yaşam alanı ve “özel- iklim” ortamı sağlayan büyümeyi destekleyen Buzağı yatağı ve altlıkları…

Buzağı Barınaklarında Havalandırma

Her bir buzağı doğduğunda minimum 6 m3 , 2 aylıkta 10 m3 ’e, 6-7 aylıkta en az 15 m3 temiz hava sahasına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple buzağı barınaklarında havalandırma oldukça önemlidir. Buzağıların, iyi havalandırılan, ancak hava akımının /cereyanın olmadığı (<2 m/sn.) hava, temiz ve kuru yataklı bir ortama ihtiyacı vardır. Enfeksiyonlar buzağılar arasında çoğunlukla hava…

Buzağı kulübesi çeşitleri

Buzağı barınakları, sürülerimizin geleceği olan buzağıların doğum ile ilk 10 haftaya kadar sürede içinde, bakım ve konforu sağlamak için kullanılan Buzağı kulübeleri; Barınaklar içinde hayvan doğasına uygun ve refahına uygun bir yaşam alanı sağlamak için kullanmaktır. Buzağı kayıpları özellikle ülkemizde oldukça yüksektir. Bunun temel sebepleri; Doğum öncesi uygulamalar- Doğum sürecindeki uygulamalar Yetiştirme sistemi ilk 8 hafta(…