İnek döşeği

İnek yatağı – inek döşeği – inek şiltesi ve inek altlığı tanımları benzer görünmekle birlikte kullanım ve teknoloji farkı vardır bunu daha iyi anlamak için gelişimi söyle tarif edebiliriz. İnek altlığı İnek altlığı genelde doğal malzeme olup; kullanılması en uygun materyallerdir bunlar: KUM- PERLİT- GÜBRE- SAP olup (ilk kullanım fiyatı) yatırım maliyeti düşük olmakla beraber…

İnek yatağı ve altlık seçimi

Süt işletmesinin türü ne olursa olsun, her zaman bir çeşit altlık olarak inek yatağı gereklidir. Ancak piyasada bu kadar çok yatak seçeneği varken doğru seçimi nasıl yapabilirsiniz? Çiftliğiniz için en iyi yatak sistemi seçimi, inek konforu, maliyet, bulunabilirlik, kullanım kolaylığı, meme sağlığı, patojen büyümesi ve daha fazlası gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu zaman üreticiler, kullandıkları…

At altlığı ve Yatak kullanımı

At ahır ve barınaklarındaki boks için günlük olarak 8-10 cm civarında sap veya talaş yatak altlığı olarak kullanılmalıdır. Kullanılan sap, talaş altlıklarının çıkarma ve bakımı ilave iş gücü ve maliyeti vardır. Buna karşın beton zeminlerin üzerinde kullanılan 3 cm kalınlığında yumuşak kauçuk at yatağı ve üzerine serpilen altlık miktarı sadece 1 cm olduğu durumda yapılan…

İnek yatağının süt verimine etkisi

Süt sığırlarının fiziksel çevre koşullarının iyileştirilmesi ve sığır refahı konularında son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Önemli olan ise ineğin gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Bu çalışmada süt sığırcılığında kullanılan yatak ve gezinti alanlarının çeşitleri, özellikleri ve verime etkileri üzerinde durulmuştur. İneklerin Yatma süreleri İnekler günün önemli bir kısmını yatarak geçirirler. Ahır içinde hayvanların yatma yerlerinde özel olarak…

Kum hayvan altlığı

Kum altlık kullanımı ve yönetimi Temiz altlık “daha az mastitis, daha az süt kaybı, daha az sinek, daha az ayak hastalığı, daha az somatik hücre ve daha az toplam bakteri” demektir. Yatak yerlerindeki altlık materyalinin inorganik kum hayvan altlığı olması yönünde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Sert yatak yeri ineğin yatma ve kalkıp yemliğe, suluğa gitme…

Hangi hayvan yatağı iyi

Hayvan yatağı ile barınak zeminleri seçerken ve karar verirken hangi ürünün daha iyi veya doğru olduğunu nasıl bileceğiz? Öncelikle hayvanın tabiatına uygun şartları sağlamalıdır. Her hayvanın doğal yaşam ortamı ve ihtiyaçları farklı bu sebeple seçilecek altlık malzeme o iklim ve ihtiyaçların cevap vermesi gereklidir. Hayvan yatakları kalite standardı DIN-3763 Yataklarının Kalite Sınıflandırılması, tanımı üreticilerin inisiyatifine…

inekler nasıl yatar

İnekler doğal yaşam koşullarına en uygun ve yakın şartlar bulunduğunda zamanlarının büyük bölümünü yatarak geçirir. Entansif Hayvancılıkta ineklerin yattığı alanlara durak denir. Duraklar temel hayvan gereksinimlerini karşılamalı. Bir süt ineği her gün yaklaşık 16 kez uzanır ve yükselir, bu da yılda 5 000 ila 7 000 kez anlamına gelir. İneklerin yatma süresi ve yatma periyotlarının sayısı,…

Buzağı yatağı ve altlıkları

Yeni doğan ( 0- 8 hafta) buzağı yatağı ve Genç hayvanlar ( 2-18 ay) için yatak ve altlık uygulamalaları Yeni doğan buzağılarınızın sağlıklı bir hayata başlayabilmesi için sağlıklı, temiz, bir ortam sunmak gerekir. Hayvanların ayrı kalmalarını ve gelişebilecek enfeksiyonları önlemek için en uygun yaşam alanı ve “özel- iklim” ortamı sağlayan büyümeyi destekleyen Buzağı yatağı ve altlıkları…

İneklerde eklem yaraları

İneklerde eklem yaraları, diz şişmeleri ve (Decubitus /Decubitis /Dibiskus ( yatak hastalığı) sebepleri ve önlemleri. Eklemlerin dış taraflarında, deri altında eklemi koruyan, içinde sıvı olan bir yastık vardır. Bu yastığa ‘’bursa’’ adı verilir. İneklerde ve besi danalarında bu koruyucu yastığın sürekli darbeye (travma) maruz kalması sonucunda ‘’bursitis’’ denilen durum ortaya çıkar. çok diz ve dirsek…

İneklerde Yatak Yarası

Bası yarası- ineklerde yatak yarası (Decubitus -Decubitis) Eklem iltihabı ve yatma sebebi ile oluşan yaralar öncelikle kıl dökülmesi şeklinde görülen (alopecia) genelde diz ve dirsek derisindeki değişimler. Deri üzerinde oluşan baskı ve yük: Kesin bir risk faktörü olarak bu tür hastalıkların oluşması için zemin hazırlar. Genelde İneklerde bası kaynaklı yatak yarası olarak tanımlanır. İnekler yatarken,…

Hayvan Yatma Konforu

Hayvan yatakları: yatma konforu için temel yatış gereksinimleri karşılayan önemli bir unsurdur. Yatış konforu Doğal yatma pozisyonları kısıtlanmamalıdır. Değişik boyda hayvan ölçüleri olduğu dikkate alınmalıdır Kuru durak (yataklık) zemini zorunludur. Yumuşak, dayanıklı zemin malzemesi seçilmesi ekonomik olarak fayda sağlar. Yatma alanları ve yatak zeminleri MERA; Hayvan doğasına uygun yöresel, küçük çiftçi için en ideal, ekonomik,…

Kraiburg inek yatakları

KRAIBURG inek Yatakları ile mera konforu İneklerin verimleri: performanslarının iyi ve uzun ömürlü olmaları, yaşadıkları yerlerin (Sığır barınaklarının) konforlu olmasıyla alakalıdır. Modern barınak koşulları ve uygun besleme ile hayvanların sağlık ve verimlerini üretkenliğini güvence altında almaktadır. İneğin barınaktaki konforu ve verimliliği için en uygun çevre şartları şu şekilde sıralanır; Doğru yem, Taze ve temiz su,…

Hayvan Altlığı ve yataklığı

Hayvan yatak alanları hayvanların dinlenmesi için genelde ayrılmış olan duraklı sistemlerdir. Hayvan altlığı olarak kullanılan kum, talaş, sap gibi malzemeler için uygun duraklara ÇUKUR durak ve Üzerine sentetik kauçuk veya döşek kullanılmış olan YÜKSELTILMİŞ durak denir. Hayvan altlık malzemeleri Yöresel malzemelerden olan sap-saman, toprak, kum ve kuru dışkı (Kompost) hayvan altlığı olarak kullanılır. Bunlar genelde…

Göğüs tahtası Brisket board

Brisket-Board yani göğüs tahtasının görevi ineklerin durak içinde fazla öne gitmesini engellerken, ayağa kalmak isteyen inek için bir engel olabilir.  Sert malzeme ( tahta / demir) ön yaklarını uzatmak isteyen hayvanlar için rahatsızlık yaratabilir.  Ön ayakları uzatmış halde ilen ürkme ve panik durumlarında ayakları bu malzemelere takılarak hayvanların zarar görmesine neden olabilirler.  Göğüs tahtası ineğin…