Koyun ve keçi ahırları

Koyun ve keçi ahırları içinde barınma gereksinimleri, iklim, ırk ve yönetim uygulamaları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, konu keçiler ve koyunlar için uygun barınak sağlamaya geldiğinde akılda tutulması gereken bazı genel hususlar vardır. İşte dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar:

Ağıl: Sığır, koyun, keçi gibi hayvanların gecelemesi için yapılmış, çit ya da duvarla çevrili, üstü açık yerlere verilen addır. Hayvan başına yeterli taban alanı ve havalandırması olmayan rutubetli ağıllarda barındırılan Büyükbaş ve küçükbaş Koyun ve keçiler; ait olduğu ırktan bağımsız, ne kadar iyi beslenirlerse beslensinler beklenen verimi vermezler.
Keçi yetiştiriciliği, bir hayvancılık dalı olarak evcil keçilerin (Capra aegagrus hircus) bakımı ve yetiştirilmesini içerir. Keçi-koyun yetiştiren insanlar, esas olarak eti, sütü, kıl yünü için yetiştirilir ve ayrıca dericilik için uygun ırklardır.
Barınak: Keçiler ve koyunlar, onları sıcak, soğuk, rüzgâr ve yağmur gibi aşırı hava koşullarından korumak için sağlam ve iyi inşa edilmiş bir barınağa ihtiyaç duyar. Barınak, nem birikmesini önlemek ve iyi hava sirkülasyonu sağlamak için uygun şekilde havalandırılmalıdır. Ahırlarda her küçükbaş için ortalama 1,25 – 1,5 metre kare yer hesaplanmalıdır.
Çevreye göre hafif yüksek ve meyilli arazilere kurulmalıdır. Drenajı zor düz arazilere, içme suyu kaynaklarına yakın veya taban suyu yüksek olan yerlere ve dere yataklarına inşa edilmemelidir. Taban suyu yüksek düz araziler veya basık yerler, özelikle sinekler için uygun yaşam alanları oluşturduğu gibi, barınak içerisinde nemi daha da yükselterek, kirli hava birikimini artırmaktadır.
Alan: Hayvanları rahatça barındırmak için yeterli alan gereklidir. Genel bir kural olarak, yetişkin keçi veya koyun başına en az 5-6 m kare sağlayın. Yeterli alan, uygun harekete izin verir ve yaralanma riskini azaltır.
Çit koruma: Keçileri ve koyunları belirlenmiş alan içinde tutmak ve onları avcılardan korumak için güçlü ve güvenli çit gereklidir. Çitler keçiler için en az 150cm, koyunlar için 100 cm yüksekliğinde olmalıdır. Kaçmayı önlemek için dokuma tel veya elektrikli çit gibi uygun çit malzemeleri kullanın.
Zemin Döşeme: Barınağın döşemesi kolay temizlenmeli ve iyi drenaj sağlamalıdır. Beton, kir veya dolgulu çakıl zeminler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayak yaralanmalarına neden olabilecek tel örgü veya arduvaz zeminler gibi malzemeleri kullanmaktan kaçının.
Yemleme ve sulama alanları: Yaşam alanını temiz tutmak ve kirlenmeyi önlemek için yemleme ve sulama için ayrı alanlar belirlenmelidir. Hayvanlar için kolayca erişilebilen sağlam yemlikler ve su tekneleri sağlayın.
Altlık: Hayvanların rahat etmesi ve nemi emmesi için saman veya talaş gibi altlık malzemeleri sağlanmalıdır. Temizliği korumak ve amonyak birikmesini önlemek için yatağı düzenli olarak temizleyin ve değiştirin.
Ayırma seçenekleri: Barınma içinde ayrı alanlara veya bölmelere sahip olmak, hayvanları yaşa, sağlık koşullarına veya diğer yönetim ihtiyaçlarına göre ayırmak için yararlı olabilir. Bu, daha iyi kontrol sağlar ve hastalık bulaşma riskini azaltır.
Doğal ışık ve havalandırma: Doğal ışığın ve temiz havanın girmesine izin vermek için barınağa pencereler veya havalandırmalar ekleyin. Yeterli havalandırma, solunum problemlerini önlemeye yardımcı olur ve hayvanları sağlıklı tutar.
Havalandırma Barınaklarda havalandırma; rüzgâr ve/veya iç-dış ortam sıcaklık farkı etkisiyle gerçekleşen hava değişimidir. Doğal havalandırma bina içerisinde ideal ortamın sağlanmasında en verimli ve en ekonomik sistemdir. Temiz havanın gece gündüz barınaktaki her hayvana devamlı akışı sağlanmalıdır. Havalandırma oranı, iç ve dış ortam sıcaklık farkına, rüzgârın süresi, hızı ve yönüne, yakın çevrede bulunan tepe, ağaç ve bina gibi engeller ile binadaki hava giriş çıkış açıklıklarının tasarım ve yerleşimine bağlıdır. Binalar, hâkim rüzgâr yönüne dik açıyla konumlandırıldıklarında doğal havalandırmayı en iyi şekilde sağlayacaktır. Küçükbaş Solunum Sayısı (Dakikada) 16-34.

Güvenlik: Muhafazanın güvenli olduğundan ve avcılardan korunduğundan emin olun. Binaların güvenliğini sağlamak için çitleri, kapıları ve kilitleri düzenli olarak inceleyin.
Unutmayın, bu yönergeleri ırk, yaş ve sağlık koşullarını dikkate alarak keçi ve koyunlarınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlamak önemlidir. Temiz, konforlu ve güvenli bir ortam sağlamak, onların refahı ve üretkenliği için çok önemlidir.

Kulübe ve barınaklar

Koyun veya keçi ahırları veya barınakları, başarılı bir ticari koyun yetiştiriciliğinde önemli bir rol oynar. Koyun sayısına göre koyun barınağı planlanmalıdır. Düşük rakamlarla başlamak ve başlangıçta daha az yatırım yapmak istiyorsanız, basit bir koyun evi inşa etme seçeneği var.

KOYUN KEÇİ AHIRI

Ticari koyun yetiştiriciliği için, bir ağıl yapmayı bilmek gerekir. Bu baraka, koyunları istenmeyen yırtıcı hayvanlardan (vahşi köpekler, kurtlar ve yılanlar gibi), kötü hava koşullarından korumak ve gece saatlerinde barınak sağlamak için güvenlik amacıyla gereklidir. Yetiştirilecek koyun sayısını planladıktan sonra hem kapalı alan hem de açık alana sahip olabilen ahır büyüklüğü hakkında fikir edinebilirsiniz. Baraka inşaatının maliyeti, hayvan sayısı, yem depolama için ayrılan alan ve ahır besleme (sıfır otlatma) veya açık alanda otlatma (yalnızca gece barınaklarına ihtiyaç duydukları yerlerde) gibi yetiştirme türü gibi birçok faktöre bağlıdır.

Koyun / Keçi Barınağı

 • Ahır inşaatı için vahşi rüzgarlardan, yırtıcı hayvanlardan ve sellerden etkilenmeyen araziyi seçin. Alan kuru ve serin olmalıdır.
 • İyi bir çapraz havalandırma ve iyi hava akışı için, ahırın Doğu-Batı yönü tercih edilir.
 • Özellikle iz tarım yöntemindeyken, düşük kaplama malzemeli basit bir kulübeye gidin.
 • Koyun kulübesini daima temiz tutun ve kuru tutun.
 • Kulübenin iyi havalandırıldığından ve iyi hava akışına sahip olduğundan emin olun
 • Koyunlar için her zaman yaşlarına ve sağlık durumlarına göre ayrı bölümlere sahip olduğunuzdan emin olun.
 • Kulübe yapımında beşik çatı tercih edilmektedir. Bununla birlikte, küçükbaş hayvan barınağı söz konusu olduğunda, eğimli tip çatı kaplama tercih edilir.
 • Koyunların beslenme alanı ve çocuklar için bölmeleri olmalıdır.
 • Yoğun koyun yetiştiriciliği planlıyorsanız, barınaklarda kalem çalıştır sistemi tercih edilir.
 • Kulübeyi ve yem alanını temizleyin ve temiz ve tatlı su sağlayın.
 • Kulübeden herhangi bir hasta hayvan izole edilmeli ve ölüm durumunda, hayvanı barınaktan uzağa gömdüğünüzden veya yaktığınızdan emin olun.
 • Konsantre yemler, yeşil yemler ve su için ayrı yemliklere sahip olduğunuzdan emin olun. Herhangi bir kontaminasyonu önlemek için bu besleyicileri düzenli olarak temizleyin.
 • Su durgunluğunu önlemek için kulübeyi yüksek bir alana inşa edin.,
 • Koyun gübresi, herhangi bir hastalıktan kaçınmak için kulübeden düzenli olarak çıkarılmalıdır.
 • Herhangi bir yeşil yem yetiştiriyorsanız, çıkışı kulübeden yapın, böylece kulübeyi temizledikten sonra su yakındaki tarlalara serbestçe akabilir.
 • Yemin korunması ve kullanışlı olması için kulübenin bir parçası olarak bir yem odası inşa ettiğinizden emin olun.
 • Kulübenin önündeki açık alan bir çitle korunmalıdır. Bu alan açılıp kapatılarak (özellikle ev temizliği yapılırken) kullanılabilir.
 • Koyun ağılının uzunluğunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak evin genişliğinin 24 fit ila 30 fit arasında olması daha iyidir.
 • Baraka boyutlarına göre bir veya birden fazla kapıya sahip olabilirsiniz. Kapı demir veya tahta çıtalarla yapılabilir. Kapı ölçülerinde ise 1 metre x 1 metre tercih edilmektedir.

Kulübe inşaat tipi

Yer Üstü Koyun Kulübesi Yapımı: Genellikle, bu tür koyun kulübeleri yer üzerinde yapılır ve bu tür en çok Hintli koyun yetiştiricilerinde görülür. Kulübe zemin tuğla veya toprak veya çimento ile inşa edilebilir. Ancak, zemine biraz kuru saman malzemesi yaymak daha iyidir. Keçi ve koyun barınaklarında zeminin daima temiz ve kuru olmasına özen gösteriniz.

Yükseltilmiş Koyun ahırı İnşaatı

Bu ahırlar direkler üzerine inşa edilir, genellikle zeminin yüksekliği yerden yaklaşık 1,5 metre (2 metre) olacaktır. Bu tür ahırların en iyi yanı, koyunları Nemli /nemli/nemli/ıslak koşullardan uzak tutabilmesidir. Bu tür baraka, ara sıra sel baskınlarının mümkün olduğu alanlarda da kullanışlıdır. Bu tür sundurma zemini ve direği ahşap veya bambudan yapılır. Bu koyun yer seviyesinden yüksekte inşa edildiğinden, bakımı (özellikle temizliği) çok kolay yapılabilir ve daha az hastalık beklenebilir. Bunun dışında vahşi köpek, yılan gibi yırtıcı hayvanların baraka içerisine girmesi engellenebilir.

Betonlu Koyun barınağı

Bu tür ahırların yapımında beton kullanılmaktadır. Diğer iki tipe göre temizlik ve yönetim kolaylığı nedeniyle daha fazla avantaja sahiptir. Bu tip konutlar diğerlerine göre biraz pahalıdır.

Bir yanıt yazın