Ahır aydınlatması süt verimi ilişkisi

Daha iyi ışık, daha iyi yaşam: Refah ve karlılık

Ahır aydınlatması ve sağmal inek üretkenliği üzerine etkisi, Bir çiftçi olarak günlük endişeleriniz, hayvanlarınızın refahı ve üretkenliğidir. Hayvanlarınızın sağlığı, öncelikler listenizde önemli bir konudur. Refah ve kârlılık arasında denge için kurmak için doğru seçimler yapılmalıdır.

Aydınlatma konusu ise belki de hiç düşünmediğiniz bir konu olmakla beraber, barınak aydınlatma ekipmanı hayvanlar için vazgeçilmez bir bileşenidir. İyi ışık olmadan işinizi düzgün yapamazsınız ve sığırlarınızın sağlık durumunu gösteren hayati sinyallere göz yumamazsınız. Işığın süt üretimini ne denli etkileyebileceğini biliyor musunuz?

AgriLight, 15 yıldan uzun bir süredir ışığın hayvanların refah ve verimliliği üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapıyor. Wageningen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, gündüzleri en azından 150 lüks olan ışık seviyeleri ile optimal hayvan refahı elde edildiğini göstermektedir.

Daha fazla ışık daha fazla süt

En az 150 lüks gün ışığı aydınlanmasından sonra 8 saatlik (en fazla 5 lüks) bir karanlık sayılacak16 saatlik bir aydınlatma rejimi sığırların hem refahını hem de üretkenliğini artıracaktır. Ahırda doğru aydınlatma, optimum inek verimliliği sağlar,

Örneğin. Süt üretimi

Ahırda uygun aydınlatma (100-200 lux gerekmektedir) süt üretiminde % 6 ila 10 artış sağlayabileceği. İspatlanmıştır  (Kaynak: http://www.lely.com/en/housing/lighting-system_2/light-for-cows)

Doğru ışıklandırma

Süt sığırlarında aydınlatmanın etkileri üzerine yapılan bağımsız araştırmanın 1978’den beri gerçekleştirildiğinin bilmekte yarar vardır. Süt sığırlarının sağlığı, doğurganlığı, refahı ve verimliliği üzerinde ışık yoğunluğunun ve süresinin önemli etkisi olduğunu bilinmektedir. İyi aydınlatma ve ışığın sağmal hayvan hormon seviyelerini etkileyerek süt verimini %15 oranında artmasını sağlayabildiği iyi bilinmektedir.

Ancak hayvan barınağındaki düzgün, eşit aydınlatmanın verimliliği artırdığı ve östrus üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ve kızgınlığın daha kolay fark edilmesini sağladığı bilinmemektedir. Buzağılama aralığı, doğru aydınlatma rejimi ve ışık seviyeleri kullanılarak azaltılabilir. Hastalık belirtileri daha erken bir aşamada da tespit edilebilir. Başka bir deyişle: Doğru ışıklandırma, hayvanların sağlıklı ve aktif olmasını sağlayacaktır.

Doğru ışıklandırma ve planlama için

gın etkisi melatomin

Süt sığırları yüksek basınçlı sodyum ve metal halidleri halojenleri ayırt edemez, bu nedenle ışığın yoğunluğu ve süresi önemlidir. Araştırmalar, minimum ışık seviyesinin 150 lux olması gerektiğini gösteriyor.

En az 150 lüks, ardından 8 saatlik (maksimum 5 lux) karanlık ile 16 saatlik ışıklandırma rejimi, yukarıda bahsedilen olumlu yararlar sağlayacaktır. Gün ışığının uzunluğunu arttırmak için aydınlatmanın kullanılması melatonin üretimini etkiler.

Melatonin uyku hormonu olarak da bilinir. Işık melatonin üretimini inhibe eder ve karanlıkta hızlanır. Başka bir deyişle, daha uzun ışık dönemleri daha az uyku hormonu ve daha sağlıklı, daha aktif inek anlamına gelir. Yukarıda açıklanan aydınlatma rejimi, uzun yaz günlerini, ineğin doğal olarak en aktif olduğu günleri taklit eder ve daha fazla yem alımı ile daha yüksek verim sağlar.

Daha iyi ışık, daha iyi yaşam, Refah ve karlılık için ahır aydınlatmalarının önemi

Özetle, 150 ila 200 lüks seviyesinde 16 saatlik bir ışık ile ardından 8 saatlik karanlık rejimi, süt ineklerinde aşağıdaki sonuçları üretmektedir:

 • %15’e varan daha fazla süt
 • Daha fazla doğurganlık
 • Daha iyi östrus tespiti
 • Daha kısa buzağılama aralıkları
 • Daha kolay hastalık tespiti
 • Sürüde daha az yaralanma

Uygun olmayan bir ışık seviyesi veya aydınlatma rejimi, hayvanlarınızın sağlığı, performansı ve refahı için etkileri olabilir. Bu nedenle, hayvanlar ahırlarınız için aydınlatma satın alma kararı vermeden önce daima tavsiye isteyin.
İneklerde verimlilik üzerindeki ışık yoğunluğu etkisi ile ilgili çeşitli çalışma sonuçlarının özeti

 1. Uzun gün fotoperiod (16 saat / gün) sonuçları Artan süt verimi , ancak: kısa gün fotoperiyod kuru dönem aşamasında uygulanabiliyorsa.
 2. Düvelerde ergenliğe geçişte uzun gün (16 saat / gün) fotoperioduna maruz kalmalıdır böylece meme parankiminde gelişimini destekler.
 3. Gebeliğin son 60 gününde, düve ve kuru dönedekiler kısa fotoperiyoda maruz kalmalılar (8 saat/gün), böylece bir sonraki laktasyonda süt üretimi maksimize ve geçiş sırasında bağışıklık sistemini güçlendirir..
 4. Kayıtlı referanslara göre, uzun foto periyodun etkileri ortalama 3 veya 4 haftadan sonra belirmektedir.

Aydınlatma planı

Süt çiftliklerinde üç seviyeli çalışma alanları veya görev aydınlatma sistemleri bulunmaktadır:

Hayvan barınaklarında ASAE standartlarına göre ortalama aydınlatma en az 100 lüx olması gerekmektedir. Dolayısıyla ahırlarda aydınlatma yeterli olması ve doğru bir aydınlatma için armatürlerin yeterli sayıda ve doğru yerleştirilmiş olması önemlidir.

1- Gözle yoğun görev aydınlatması (genellikle en yüksek seviyede aydınlatma gerektirir)

 • Sağımhane ve süt bekletme alanları
 • Ekipman yıkama
 • Ekipman bakım ve tamiri
 • Ofis aydınlatması
 • Annelik ve veteriner bakım alanı
 • Hizmet odası

2- Çiftlik hayvanı muamele ve ekipman kullanımı için aydınlatma (yüksek ila orta düzeyde aydınlatma seviyeleri)

 • Süt bekletme alanı aydınlatması
 • Besleme alanı aydınlatması
 • Hayvan sıralama ve gözlem
 • Genel temizlik

3-Genel aydınlatma (düşük ila orta aydınlatma seviyeleri)

 • Çiftlik hayvanları dinlenme alanları
 • Geçiş yolu aydınlatması
 • Genel oda aydınlatması
 • Güvenlik aydınlatması (iç mekan ve dış mekan)
Yapılan 10 adet çalışma sonucunda foto periyodun süt üretimine katkısı:

8-13 saat ışık/gün         16-18 S ışık/gün

DIALUX aydınlatma planı  DIAL Gmb firması tarafından geliştirilmiş, amatör veya profesyonel tüm aydınlatma tasarımcılarının kullanımına ve tüm armatür üreticilerine açık ücretsiz ve limitsiz bir programdır. 

Endokrin Hormonal sistem

IGF-I hormon düzeyi yükseldikçe Melatonin seviyesi, azalıyor. Bu inek aktivitelerini uyarır ve böylece süt üretimini artırır. Melatonin: aktivite azalmasına ve fazla yorgunluğa neden olur. ışık ise, melatonin hormonu salgılanmasını azaltır. Düşük melatonin salgılanması süt ineğinin potansiyelini süt üretimini artırır.

Gün ışığı süresini arttırmak için aydınlatmanın kullanılması uyku hormonunu olan melatoninin salgılanmasını etkiler: Işık, melatonin üretimini inhibe eder ve karanlık hızlandırır: daha uzun süre ışık, daha az uyku hormonu ile daha sağlıklı ve aktif inekler demektir.

Bu aydınlatma rejimi etkili bir şekilde ilkbaharın uzun günlerini taklit eder ki bu zamanlarda ineklerin doğal olarak en aktif zamanıdır. Sonuç: daha iyi yem tüketimi ve daha yüksek üretim. Uygun olmayan bir ışık seviyesi veya aydınlatma rejimi, hayvanlarınızın sağlığı, performansı ve refahını doğrudan etkiler.

Daha az melatonin (= daha çok ışık) ineğin üretim kapasitesini artırır!
Uzun foto periyodun süt üretimine pozitif etkisi!

Kırmızı ışığın etkisi

Bilimsel araştırmalara, göre süt sığırları kırmızı ışığı çok az algılar ve bu nedenle gece dinlenirken bu ışıktan rahatsız olmaz. Kırmızı LED lamba sayesinde karanlıkta sığırlarınızı rahatsız etmeden ve hormon dengesini bozmadan gözlemleyebilirsiniz.

DAHA FAZLA IŞIK DAHA FAZLA SÜT

En az 150 lüks, ardından 8 saatlik bir karanlık (en fazla 5 lüks) olan 16 saatlik bir aydınlatma rejimi sığırların hem refahını hem de üretkenliğini artıracaktır.

AgriLight Ürünleri

AgriLight armatürleri, hayvancılık konutlarında ve tarımsal binalar için özel olarak geliştirilmiştir. Her fikstür optimum şekilde nem, amonyak ve toza dayanıklıdır.
Agril-ight optimum ışık seviyelerini gerçekleştirmek için bir dizi çözüm sunar

 • AGRILED® pro serisi; komple LED aydınlatma AGRILED® pro 32 AGRILED® pro 16
 • AL2007 / AGRILED® kırmızı serisi; konvansiyonel aydınlatma

AGRIBOX pro

AGRIBOX pro, armatürlerin ışık yönetiminin bir DALI sinyali kullanılarak tamamen otomatik olmasını sağlar. Gündüzdeki ışık seviyeleri yeterli olduğunda dijital ışık sensörü armatürleri karartır veya devre dışı bırakır. Bu, ahırda daha iyi bir iklime katkıda bulunur ve enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar. AGRIBOX Pro Switch, kurulumunuzu tamamlar. Bu Anahtar, armatürleri servis ve bakım amacıyla enerjisi keser.

AGRIBOX Pro ve switch seçenekleri

AGRIBOX pro ve AGRIBOX pro Switch ile birlikte akıllı bir ışık yönetim sistemi oluşturursunuz,
Karartma işlevselliği de dahil olmak üzere özelliklerden dolayı hayvan refahına ve enerji tasarrufuna katkıda bulunacaktır.

Agrilight, AL2007 ve AGRILED® kırmızı demirbaşların optimal işlevselliğini kontrol etmek için AGRIBOX’u geliştirdi. Önceden programlanmış entegre zaman saatleri grup başına hafif bir program ayarlamak için kullanılabilir. İki ışık sensörü, maksimum ışık düzeylerini bağımsız olarak kontrol edebilir

AGRILED® pro serisi

Bu LED armatürler en son LED teknolojisi kullanılarak özel olarak geliştirilmiştir ve bu nedenle sübvansiyonlar için uygundur. En yeni LED teknolojisi, enerji faturalarında %60’a kadar tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

AGRIlight Ahır Aydınlatma armatürü

AL2007 / AGRILED® kırmızı serisi

Yüksek Basınçlı Sodyum (HPS) veya Seramik Boşaltılmış Metalhalid (CDM) 250 ve 400 Watt lamba ile mevcuttur. Yüksek Basınçlı Sodyum, sarı ışık yayar, yüksek ışık çıkışı ve dolayısıyla yüksek verimlilik sağlar. Metal Halide, beyaz ışık yayar ve HPS modelinden daha düşük bir ışık çıkışına sahiptir. MH ışığının daha parlak beyazı, HPS lamba ile karşılaştırıldığında renk tanımanın daha iyi olduğu anlamına gelir. Her iki model de entegre bir kırmızı kontrol ışığıyla birlikte mevcuttur; AGRILED® kırmızı.