Besi ahır zeminleri

Besi hayvanlarının fiziksel yapısı ve et verim beklentisi sebebi ile ihtiyaçları: dolayısı ile ahır tasarımı, ahır konforu ve hayvan refahı farklılık gösterir. Besi hayvanlarının en kısa sürede en yüksek et verimine ulaşması için sadece yem vermek yeterli olmadığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda ahır zeminleri nin hayvan konforu ve besi verimi üzerine etkileri bilimsel olarak değerlendirilmiştir.

KRAIBURG marka, tabiat odaklı, besi ahır zeminleri avantajlar sağlar.

Izgara beton zeminlere göre kıyasla kauçuk zeminlerde daha kısa sürede kilo alır. Daha iyi enerji dengesi sağlar, soğuk zeminde yatan hayvanlar ısı ve enerji kaybederler. Besi hayvanlarının istenilen kiloya ulaşması için 540 gün gerektiğini düşünürsek KRAIBURG LOSPA size en az 30 gün kazandıracaktır.

30 gün daha kısa sürede aynı kiloya gelen hayvan sayesinde > 30 gün daha az yem ve bakım süresi dolayısı ile > 30 gün önce kazanç demektir.

 • Kapalı ahır içinde oluşabilecek tırnak ve eklem yaralanmalarını azaltır.
 • Sadece sağlıklı hayvanlar daha kısa zamanda daha fazla verimli olurlar.
 • Yatma ve kalkma sebebi ile oluşan problemler azalır.
 • Aktif hayvanlar beslenmeye daha sık giderler.
 • Veterinerlik ve tedavi masrafları azalır.
 • Daha iyi yem dönüşümü sayesinde fazla kilo alır.
Hayvan konforuna yatırım olarak Izgara zeminler üzerinde bulunan hayvanlar:
 • Kapalı ahır sistemleri tırnak ve eklem yaralanmalarını oluşma riski daha azdır.
  • Sadece sağlıklı hayvanlar daha kısa zamanda daha fazla verimli olurlar.
 • Yatma ve kalkma sebebi ile oluşan problemler azalır Aktif hayvanlar beslenmeye daha sık giderler.
 • Daha iyi enerji dengesi sağlar, soğuk zeminde yatan hayvanlar ısı ve enerji kaybederler.

Bu sayede besi hayvanları

 • Daha iyi yem dönüşümü sayesinde fazla kilo alır.
 • Izgara beton zeminlere göre kıyasla kauçuk zeminlerde daha kısa sürede kilo alır
 • Veterinerlik ve tedavi masrafları azalır
 • Tırnak dostu ve kaymaya karşı daha dirençli
 • Kilo kazanımı artarken besi süresi azalır
 • Yaralanma sebebi ile hayvan kaybını azaltır
 • Yüksek yatma konforu ve daha iyi ısı yalıtımı
 • Kayma direnci yüksek

Hayvan konforuna yatırım, besiciler için gerekli hale gelmiştir.

Bağlı Sistem Besi ahır zeminleri

Ahır yapımı için fazla yatırım gerektirmez. Bu sistemde işçilik giderleri azdır. Sabit bağlama ve hareketsizlik sığırın hastalıklara karşı direncini azaltır. Uzun süreli besilerde romatizmal eklem hastalıkları ve kemik bozuklukları şekillenir. Bu durum sığırın yem yemesini etkiler ve canlı ağırlık artış hızını yavaşlatır.

Sığırların önünde otomatik suluk mevcut değilse su içmeleri kısıtlanır. Her sığırın canlı ağırlığına göre hesap edilen yem miktarı kontrollü bir şekilde verilmelidir. Bu tip ahırlarda beslenen sığırların karkasları daha kaliteli olur.

Sığır tamamen hareketsiz olduğundan karkasları daha fazla yağlı olur. Buna bağlı olarak et randımanları, serbest dolaşımlı ahırlarda beslenen sığırlara oranla 2-3 puan daha yüksek olur. Bu tip ahırlarda sığırlar bağlandığından, sığırların kontrolü ve ahırın temizliği daha kolaydır.

Açık Sitemler MERA

Açık sistemde genelde hayvanın hastalanmasından korkulur. Sığırlarda tırnak uzamaları şekillenmez. Ayak ve eklem hastalıkları çok az görülür. Bu sistemde sığırlar yemleri iştahla yerler ve canlı ağırlık artış hızları daha fazla olur. Sığır sağlığına çok uygundur. Sığırlar hastalıklara dirençli olurlar.

Hayvanlar biraz daha fazla yem tüketerek soğukla mücadeleye çalışır ancak,-30 C0 den sonra önlem alınması gerekir. Uygun besleme koşulları ile kış soğuklarında -17 C de bile yeterli canlı ağırlık artışı sağlanabilir.

Bir yanıt yazın