Buzağı Barınaklarında Havalandırma

Her bir buzağı doğduğunda minimum 6 m3 , 2 aylıkta 10 m3 ’e, 6-7 aylıkta en az 15 m3 temiz hava sahasına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple buzağı barınaklarında havalandırma oldukça önemlidir.

Buzağıların, iyi havalandırılan, ancak hava akımının /cereyanın olmadığı (<2 m/sn.) hava, temiz ve kuru yataklı bir ortama ihtiyacı vardır. Enfeksiyonlar buzağılar arasında çoğunlukla hava yoluyla yayılmaktadır. Bu nedenle enfeksiyöz organizmaların uzaklaştırılmasını sağlamak için, iyi bir havalandırma hayati öneme sahiptir.

Buzağı barınağı hava kalitesi

Amonyak: 25 ppm düzeyindeki amonyak, mukoz membranları irrite ederek hayvanı solunum sistemi hastalıklarına karşı savunmasız hale getirebilmektedir. Yapılan çalışmalar, yaşamın ilk 4 ayında amonyak düzeylerinin ilk buzağılama yaşı üzerine ciddi etkisi olduğunu göstermektedir.

Karbondioksit 3000 ppm üzerindeki seviyelerde zehirli olmamasına rağmen, daha az oksijen varlığına bağlı olarak hayvanların performansını olumsuz yönde etkilemektedir.

Hidrojen sülfür: Yine yerdeki sulu dışkı- çamur birikintilerinin kokuşmasıyla açığa çıkan hidrojen sülfür hayvanlar için son derece toksik bir gazdır. Sadece hava sahası değil, barınak içerisinde belirli bir zamanda yer değiştiren hava miktarı olan havalandırma oranı da kritiktir. buzağı barınaklarında havalandırma önem kazanmaktadır.

Amaç, barınak içerisinde kışın saatte en az 10 kez, yazın ise saatte 60 kez hava değişimiyle, içeriye temiz ve taze havayı sürekli sağlamaktır.

Rüzgar

Buzağı barınakları; hakim rüzgarlara karşı korunaklı, temiz, havadar, kuru ve aydınlık olmalı, buzağılar kesinlikle hava cereyanında (hava koridoruna sokulan elin üzerinde hava akımı belirginse, ortamda hava cereyanı vardır) kalmamalıdır.

Sıcaklık ve Nem

Barınaklarda % 75’in üzerindeki nem; ortamın havasının bozulmasına ve buzağıların ıslanmasına neden olacağından, iyi drenaj ve havalandırma ile ortamdaki nemin yükselmesi önlenmelidir.

Buzağıların vücut sıcaklığını; hayvanın yaşı, vücut kondisyonu, rasyon yapısı, deri kalınlığı, tüy örtüsünün sıklığı ve uzunluğu yanında hava ve ışıma sıcaklığı, rüzgar hızı ve nispi nem gibi faktörler etkilemektedir.

Yeni doğan bir buzağı, için ideal ortam sıcaklığı 6-29 ºC olmalıdır. Bir aylık bir buzağı, donma noktası civarındaki sıcaklıklara ıslak kalmamak koşuluyla rahatlıkla dayanabilir.

Havalandırma İhtiyacı

Doğumdan sütten kesmeye kadar buzağılar ürettikleri nemi gidermek için kışın buzağı başına 17 m3 / saat (10 cfm) taze havaya ve yaz aylarında ısıyı gidermek için buzağı başına 170 m3 / saat (100 cfm) temiz havaya ihtiyaç duyarlar.

Bununla birlikte, gereken gerçek hava değişimi genellikle minimum havalandırma gereksinimlerinden daha büyüktür. Kışın buzağıların saatte dört oda havası değişimine ve yazın saatte 40 veya daha fazla hava değişimine ihtiyacı vardır.

Buzağılarla ilgili zorluk, gerekli olan az miktarda kış havalandırmasını eşit olarak ve cereyan olmadan sağlamaktır. Bu durumda hava akımı, 0,3 m / s’den (dakikada 60 fit) yüksek hızlarda hareket eden hava olarak tanımlanır.

Doğal ve mekanik havalandırma

Buzağı ahırlarını veya odalarını havalandırmanın dört ana hedefi vardır:

  • Soğuk havalarda nemi uzaklaştırın,
  • Sıcak havalarda ısıyı uzaklaştırın,
  • Eşit şekilde temiz hava sağlayın ve
  • Cereyana neden olmadan temiz hava sağlayın.

Buzağı ahırları veya odaları doğal veya mekanik olarak havalandırılabilir. Pozitif basınçlı ventilasyon tüpü (PPVT) sistemiyle birleştirilmiş doğal havalandırma, her ikisinin de en iyisini sağlar.

Doğal ve pozitif havalandırma

Buzağı ahırlarında doğal havalandırma ile pozitif basınçlı havalandırmanın birleştirilmesi

Havalar çok soğuduğunda barınak ahır yan duvar perdeleri tamamen kapatılabilir ve minimum miktarda temiz hava sağlamak için bir PVVT sistemi kullanılabilir. Minimum kış havalandırması için gereken az miktarda havayı sağlamak ve buzağı odasına veya ahıra eşit olarak dağıtmak en iyi yöntemdir.

PVVT sistemi

PPVT sistemi, buzağı barınağına veya ahıra taze dış hava üfleyen duvara monte bir fandan oluşur. Fana, odanın uzunluğu boyunca uzanan eşit aralıklı deliklere sahip bir dağıtım borusu eklenmiştir. Fan dışarıdan taze havayı içeri çeker, tüpe basınç uygular ve odaya eşit olarak dağıtmak için her bir delikten havayı üfler. Oda, fan tarafından basınçlandırılır ve hava, genellikle bacalardan veya perdelerin etrafındaki boşluklardan, doğal havalandırma sistemiyle odadan çıkış yolunu bulur.

PPVT havalandırma sistemi

Seçilen fan  minimum taze hava gereksinimini sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır, genellikle saatte dört barınak hacimi (oda havası) değişimine dayanır. Pratikte, manuel olarak ayarlanan bir kontrolör ile değişken hızlı bir fan seçmek gerekli olabilir. Hız, hesaplanan fan kapasitesini sağlayacak şekilde ayarlanmalı.

Hava tüpündeki delik sayısı, boyutu ve aralığı odanın geometrisine göre tasarlanmıştır. Tüplerin odanın boyutuna ve düzenine en iyi şekilde uyacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Oda genişliği 9 m’den (30 ft.) Az ise tek bir tüp ve oda 9 m ile 18 m (30 ft. Ve 60 ft.) Arasındaysa iki tüp kullanın. Amaç, tüm oda alanını eşit oarak havalandırmaktır.

PPVT sistemleri hava sirkülasyonu sağlamak için yıl boyunca çalışır durumda bırakılabilir. Sıcak havalarda soğutma için yeterli havalandırma sağlamazlar, ancak rüzgârın olmadığı nemli günlerde hava dolaşımına devam ederler. Yaz aylarında hava da eşit olarak dağıtılmalıdır ve amaç soğutma için 1,3 m / s (250 fpm) hava hızlarıdır.

Bir yanıt yazın