Ahır havalandırması ve soğutma

Barınaklar; iç sıcaklık +5 – +21C0 olacak şekilde inşa edilmelidir. Süt sığırları için +5 ile + 210C arası sıcaklıklar uygun olmakla birlikte, sağmal inek için ideal çevre ısısı +10 – +15 0C’dir. Alıştırma ve yeterli yem vermek şartıyla –25 C kadar inen ısılarda bile süt sığırlarının verimlerinde önemli bir düşme olmaz ve sağlıkları bozulmaz. +25 0C’yi, özellikle de +340C ’yi geçen sıcaklıkların hayvanlara ciddi zarar verdiği unutulmamalıdır. Bunun için ahır havalandırması gereklidir.

Hava miktarı

Sağmal inekler 50 m3 Genç hayvan ve düveler 20 m3 buzağılar ise 20m3 saate hava solurlar

Ahır havalandırması ve soğutma sitemleri

Ahırlarda hava kalitesi artırmak için üzeri kapalı ahır binalarının rutubet kaynaklarının engellenmesi veya bertaraf edilmesi gerekir. İyi bir havalandırma sistemi; nem, gaz ve toz seviyelerini kabul edilebilir seviyelere indirmek için binanın içine yeterince temiz hava taşımalıdır.

  • Sıcak hava soğuk havadan daha fazla nem tutar
  • Sıcak hava soğuk havadan daha hafiftir (Avogadro Yasası olarak bilinir)

Hayvanlar, nefes alıp verirken havaya çok miktarda nem bırakırlar ve yeterli havalandırılmaması durumunda binada yüksek bağıl nem oluşturur. Yüksek nem, ortamda bulunan her tür malzemenin ıslatma yeteneğine sahip yoğuşma potansiyelini arttırır. Hayvan ortamlarında bulunan amonyak gazı, bu nemle kolayca birleşir ve bir kimyasal olan amonyum hidroksit oluşur.

Serbest kalan nem yaygın olarak hayvan ortamlarında bulunan toz, asit ve gazların reaksiyona girerek korozyon oranını önemli ölçüde hızlandıran bir ortam sağlar. Ahırlarda bulunan yaygın bakteri kolonileri, bina ve ekipman yüzeylerinde, bakteri üremesine ve diğer aşındırıcı asitlerin üretilmesine izin veren biyo filmler oluşturma eğilimindedir.

Temel olarak, bir binanın içindeki sıcaklık dışarıdan daha sıcak olduğunda, geceleri yoğuşma meydana gelir. Ilık, nemli hava yükselir ve soğuk çatı ile soğur. Soğudukça nem tutamaz. Aşırı nemin tavandaki yoğunlaşma damlaları gibi sona ermesi: ahır zemininden yukarı doğru yüzen bir nem bulutu düşünün.

Genellikle, işletmeler yeren tasarruf etmek için bir ahırı sıkılaştırır. Ne yazık ki, bu uygulama ahırlarda hava kalitesi ve sirkülasyon hızını azaltır ve bina sıcaklığını ve nem seviyesinin yükselmesini sağlar. Fan havalandırmalı ahırlarda, gereken nemi sürekli olarak almak için en az bir egzoz fanının çalışmasını sağlayın. Doğal olarak havalandırılan ahırlar nemi kontrol etmek için sabit bir hava değişimi gerektirir.

Doğal Havalandırma

Ahır perde sistemleri

Ahır doğal havalandırma perdesi

Mekanik ve doğal havalandırma sisteminin birleşimi olan karma (Hibrit) havalandırma sistemi kışın havalandırmaya yardımcı olacaktır. Doğal havalandırma, binanın içi ve dışı arasındaki yerel rüzgâr ve sıcaklık farklarını kullanır. Bu, mimar ve inşaatçı alemine giren bir alandır ve etkinliği, tasarımlarına dayanmaktadır. Detay link

Mekanik havalandırma

Fan sistemleri

Ahırlarda hava kalitesi

Mekanik sistemler genellikle tünel (besleme şeridine paralel hava akımı) veya çapraz (besleme şeridine dik hava akımı) havalandırma olarak tanımlanır ve fanlar sayesine yapılır. Fan seçimi, tüm havalandırma sistemleri içinde işletme maliyetleri üzerinde en yüksek etkiye sahiptir.

Detay için FAN sistemleri Link

Bir cevap yazın