Sıyırıcı yolu zeminleri TEST raporu

Büyükbaş hayvanlar için Kraiburg Yürüme Yüzey Kaplaması, Tip KURA P

DLG Test Raporu 5405- DIG SIGNUM TEST- Ekim 2004 geçti

KRAIBURG KURA P ürünü Sıyırıcı yolu kauçuk zeminleri TEST raporu ve test usulü

fotostudio schatzl

Tanım ve Teknik Bilgiler

 • Siyah, profilli kauçuk levha halinde zemin kaplaması,
 • 24mm kalınlık
 • Yüzey tutucu üst profili deseni
 • Alt yüzey: çıkıntı yapılı (çıkıntı yüksekliği: 5 mm), kir bariyerleri ile (her 30 cm’de bir) ve güçlendirilmiş yapboz alanı
 • Kurulumu; birbirine geçmiş yapboz parçalar şeklinde.
 • Her türlü yürüme alanı genişliği itibariyle 2 cm lik kademeler halinde özel olarak imal edilmektedir.

Ana Ölçüler ve ağırlık (her bir altlık için)

 • Uzunluk 1, 250 mm
 • Genişlik 2 cm. lik kademeler halinde 960 mm- 3, 500 mm
 • Kalınlık 24 mm
 • m2 başına ağırlık yaklaşık 22 kg

Garanti: 5 yıl

Değerlendirme- Özeti

TEKNİK KRİTERLER

Aşınmaya ve yıpranmaya karşı direnç, dayanıklılık ve eskime ..

Test KriteriTest NeticesiDeğerlendirme
UygunlukBüyükbaş hayvan ahırlarında beton alanlarda yürüme yüzeyi olarak uygundur.
Aşındırma deneyiAşınma/ yıpranmaya karşı iyi dayanımlı+
Sürekli basma-yüküKalıcı deformasyon gözlenmedi++
YüzeyDikkat çeken aşınma/ yıpranma gözlenmedi+
Alt tabakaDikkat çeken aşınma/ yıpranma gözlenmedi+
Asit deneyiYüzeyde değişiklikler gözlenmedi+
Boyutsal dayanıklılık/sabitlikUzunluk ve genişlik itibariyle kayda değer değişiklik gözlenmedi+
DeformasyonYok++

Taşıma, Kurulum

Sahibi tarafından kurulumuMakul limitler çerçevesinde şartlar0
TutturmaSabit ve güvenli+
Montaj talimatlarıDetaylı ve kolayca anlaşılabilir++
TemizlemeUygun bir sıyırıcı kullanılması halinde herhangi bir güçlük söz konusu değil+
Yüksek basınçlı temizleyiciDüz- jet ağızlıkla minimum mesafe; 10 cm+
Kalın kir ağızlığıyla minimum mesafe;30 cm+
Garanti, geri dönüşüm5 yıl- Altlık imalatçı tarafından geri alınmaktadır.+

HAYVANLARLA İLGİLİ KRİTERLER

Davranışsal gözlemler
Hareket etmeAktivitede artış+
Rahatlık-/östrus davranışıBariz+
Kayma direnci
Kayma testlerindeİyi+
Basma güvenliğiİyi+
Tırmalama/ Tırnak değerlendirmesi
Mekanik-travmatik sonuçlarBariz olumlu etki++
Yüzeyin dayanma formu/şekliAyak tırnaklarının % 50’sinden fazla çıkıntı+
Deformasyon olabilme ve elastiklik
Yeni iken3.5 mm. çok iyi++
Sürekli basma yüküne maruz kalınmasını müteakip3.45 mm, çok iyi++
Toksikolojik güvenliğiİmalatçı tarafından teyit edilmiştir.0

Değerlendirme ölçeği: ++/+/o/-/–( O=Standard)

Test neticeleri

1-UYGUNLUK

Kraiburg KURA P tipi yürüme yüzey kaplaması/altlığı büyükbaş hayvan ahırlarındaki yürüme alanlarının yüzey kaplaması/altlık olarak kullanıma uygundur. Tek bir altlık bir yapboz gibi birbirine kenetlenmiş şekilde yerleştirilir. Sorunsuz kullanım için, özellikle kauçuk yüzeylerde uygun bir sıyırıcıyı şart koşmaktadır. Yenilenen ahırlardaki mevcut sıyırıcılar, Kraiburg firmasının öngördüğü şekilde yeniden uyarlanmalıdır.

2-TEKNİK KRİTERLER

Aşınma/yıpranmaya karşı direnç, dayanıklılık ve eskime

Standard hale getirilmiş sürtünme aşındırma testinde, zemin 500 N basınçta zımpara kağıdı (yüzey basıncı: 8.1. N/ cm2) baskısı altında zımparalanmıştır. 10,000 kez tekrarlanan ileri-geri sürtmenin ardından, aşınma derinliği 0.8 mm olmuştur. Buda; altlığın yüksekliğinin yaklaşık %3’ üne tekabül etmektedir. Zımparalanmış /düzlenmiş yüzeyde (61.5 cm2 ), 1.5 gr aşınmıştır. Düşük aşınma derinliği ve bu itibarla küçük miktarda aşınma oluşmuştur, zeminin aşınma dayanımının iyi olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Çelik ayak ile (temas alanı: 75 cm2) ile yapılan test standında oluşan sürekli basma yükleme testine ;maruz kalınmasının adından; 5,000 N (yaklaşık 500 kg’ ne tekabül ediyor)’lik 250,000 alternatif yükün ardından yürüme yüzeyi üzerinde kayda değer bir aşınma (yüzeyde ve altında) ve herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Kalıcı bir deformasyona da rastlanmamıştır.

DIN 51 958’ e uygun olarak laktik asit ile yapılan asit testinde yüzeyde; şişme, yumuşama ya da zarar görme gibi herhangi bir hasara rastlanmamıştır.

Boyutsal dayanıklılık/sabitlik

Uygun bir şekilde kurulduktan sonra, ahır zeminleri kauçuk test süresince pratik ve uygun bir kullanım sonucunda dikkate değer, uzunlukla ilgili ya da genişlikle ilgili bir değişim gözlemlenmemiştir. Deformasyona da rastlanmamıştır.

Taşıma, Kurulum

Kurulum/montaj talimatları detaylıdır ve resimler sayesinde de kolayca anlaşılabilmektedir. (Montaj aşamalarının sırasını gösteren bir CD-ROM da vardır). Sıyırıcı’ya ilişkin bir kullanım broşürü; sıyırıcı’nın kullanımı ve tasarımı ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Altlık ahır sahibi tarafından monte edilebilmektedir. Montaj şartları makul limitler dahilindedir. Altlıklar yapboz gibi bir-birine geçmelidir ve sekiz adet çivi kullanılarak (tip SK 8 x 80/40 A2, pullar ile birlikte) belirli noktalardan sabitlenir. Yürüyüş alanı kaplamasının montajının güvenli ve stabil olduğu test sürecinde kanıtlanmıştır.Sabitleme sistemine ilişkin nihai bir değerlendirme mümkün olmamıştır.

Temizleme/ Kirletme

Uygun bir gübre sıyırıcı’nın kullanılması halinde, yürüyüş zemini kaplamasının temizliği herhangi bir zorluk çıkarmamaktadır. Yüksek basınçlı temizleyici (yaklaşık 145 bar, temizleme süresi: 1 dakika) ile yapılan test denemeleri sırasında zemin üzerinde hasara sadece kalın ağızlıkla kullanım sırasında 30 cm. lik minimum mesafenin ve düz/yassı – jet ağızlıkla kullanım sırasında da 10 cm. lik minimum mesafenin gözetilmediği durumlarda rastlanmıştır. Yürüme yüzeyinin alt kısmında ise nem (idrar ve dışkı) birikmektedir. Bunun da önüne geçilmesi mümkün değildir.

Garanti ve geri dönüşüm

Garanti şartları uyarınca, imalatçı 5 yıllık bir garanti vermektedir. Müşteri şayet nakliye ücretini üstlenirse, imalatçı yürüme yüzeyini/altlığı temiz halde geri almaktadır. İmalatçı altlığı geri alacağını yazılı olarak teyit etmiş bulunmaktadır.

3-HAYVANLARLA İLGİLİ KRİTERLER


SAHA TESTLERİ ve Davranış gözlemleri

Davranış gözlemleri test çiftliğinde hayvanların yatma alanında yapılmış ve 120 adet süt ineği- Simental ırkından (100 inek) ve Alman Holstein ırkından (20 inek)- teste tabi tutulmuştur.

Hareket davranışı

Yürüyüş alanı kaplamasının kurulumunu takiben, ineklerin aktivitelerinde (hareketlilik) ciddi boyutta artış olmuştur. Bu hareketler rahat ve sakindir. On adet gelişigüzel şekilde seçilmiş hayvanin gözlemlenmesi esnasında, rahat şekilde hareket edebilmekte olan bu hayvanların ölçülen adım aralıkları 64cm ile 82cm arasında değişmekte olduğu ölçülmüştür. Referans alınan diğer çiftlikle kıyaslandığında adım aralıklarının ufak bir farkla daha uzun oldukları söylenebilir. Artan hareketlilik nedeniyle, hayvanlar yer yer kaysalar dahi, hareketlerinde gözle görülür bir fark olmamaktadır.

Yürüyüş sırasında 30 hayvanın baş konumu ve hareketleri incelenmiştir. Bu gözlemlerde, baş yukarıdayken (örneğin boyun-omuz başı çizgisi ve uzatılmış arka çizgi arasındaki açı 20 dereceden küçükse) ve baş aşağıdayken (20 dereceden daha fazla bir açı ile) şeklinde bir ayırım yapılmıştır. Hayvanların % 70inin başları yukarıda % 30’ unun ise başları aşağıda olarak tespit edilmiştir. Yüksek konumdaki bir baş ise hayvanın güvenli ve rahat hareket ettiğine işaret eder.

Tablo 1 Ayak Tırnakları ile ilgili değerlendirme kriteri

Taşıma yüzeyi değerlendirmesi
Ü(1-3)*Çıkıntılı taşıma yüzeyi
R (1-3)*Yuvarlak duvar
Rahatlık ve Östrus davranışı

Yaklaşık bir saatlik bir süreç içerisinde tam olarak 30 aktif hayvan gözlemlenmiştir (süt inekleri ne yatarak dinlenme ne de beslenme halinde değillerken). Bu süreç içerisinde hayvanların vücutlarının alt/arka bölgelerini 13 kez yaladığı gözlemlenmiştir. Bunların her birinde hayvan güven içerisinde 3 bacağı üzerinde durmakta idi.

Bu esnada ciddi boyutta östrus hareketlilik gözlemlenmiştir. Hayvanlar yürüyüş alanı kaplaması üzerinde, herhangi bir kayma söz konusu olmaksızın güven içerisinde durmuşlardır.
Yürüyüş alanı kaplamasının montajı sonrasında yürüyüş alanında yatarken gözlemlenen hayvanların sayısında bir artış olmamıştır. İdeal şekilde düzenlenmemiş yatış alanları, hayvanların yürüyüş alanlarında yatma riskini arttırmaktadır.

Ayak tırnakları ile ilgili değerlendirme

Test süreci boyunca, test çiftliğindeki bütün ineklerin tırnakları düzenli olarak kesilmiş/düzeltilmiş ve üç ayrı kez değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sadece her 3 değerlendirmeye de dahil edilen inekler (60 hayvan) ele alınmıştır.
Sonuçlar belirli değerlendirme kriterlerine göre kaydedilmiştir (Tabela-1). Yürüyüş alanı kaplamasının kurulumunun 2 hafta evvelinde gerçekleştirilen ilk değerlendirme sırasında hayvanlar mastik asfalt zemin üzerinde durmaktaydılar. Montajın 3 ay sonrasında ikinci değerlendirme yapılmış ve bunu 6 ay sonra tekrarlanan üçüncü değerlendirme takip etmiştir. Tırnak değerlendirmesi ayni zamanda tırnak duvarı uzunluğunun ölçümünü de içermektedir.

Ayak Tırnaklarıyla ilgili teşhisler

Sekil-3, ayrı ayrı her 3 değerlendirme tarihinde elde edilen, 60 hayvana ait mekanik-travmatik sonuçları göstermektedir. Yürüyüş zemini kaplamasının kurulumu öncesi her 100 inek başına 362 mekanik-travmatik sonuç kaydedilmiştir.

ŞEKİL 3

KURA P serilmeden önce ve serildikten üç ve dokuz ay sonra 100 inekte görülen mekanik-travmatik neticeler Şekil 3

Prensip olarak, bütün teşhis kriterleri her tırnak için ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu nedenle her inekte birden fazla teşhiste tırnak başına birden fazla teşhis yapılmış olması mümkündür.

Yürüyüş zemini kaplaması KURA P kurulumu sonrası, 9 aylık sürecin sonunda sadece 70 mekanik-travmatik sonuç elde edilmiştir. Dolayısıyla, mekanik-travmatik soncuların azaltılması adına pozitif yönde açık ve net bir etki kaydedilmiştir.
Her 100 hayvan başına düsen enfeksiyon (çürüme ve Mortellaro) sayısı Sekil-4’te gösterilmektedir.

Mekanik – travmatik test neticeleri:
KURA P serilmeden önce ve serildikten üç ve dokuz ay sonra 100 inekte görülen enfeksiyon sekil 4

ŞEKİL 4

Yürüyüş zemini kaplamasının kurulumu öncesi test çiftliğinde 100 hayvan başına 40 enfeksiyon vakası bulunmuştur. Tırnak başına birden fazla teşhis yapılmış olması mümkündür.
Yürüyüş zemini kaplaması KURA P kurulumu sonrasındaki 9 aylık sürecin ardından sadece 33 enfeksiyon vakasına rastlanmıştır.

 • d= sırt duvar uzunluğu
 • Şekil 2 ;Tırnakların sırt duvar uzunluğu

Çizelge göstermektedir ki bulunan enfeksiyon vakası sayısına, yürüyüş zemini kaplamasının yanında baksa faktörlerinde etkisi olmaktadır.

Sekil-5 taşıma yüzeyinin tırnak sekli üzerindeki etkilerini göstermektedir.
Yürüyüş zemini kaplamasının montajı öncesi tırnakların %92’sinde “round wall”a rastlanmıştır. Yürüyüş zemini kaplaması KURA P üzerinde gecen 9 ay sonrasında tırnakların %75’inde sağlıklı temas yüzeyi saptanmıştır

Şekil 5

KURA P serildikten üç ve dokuz ay önce ve sonra taşıma yüzeyi şekli (60 inek, 480 tırnak) Şekil 5

Tırnak sırtı (dorsal) duvar uzunluğu

Yürüyüş zemini kaplaması KURA P üzerinde gecen 6 ayin ardından, tırnakların ortalama dorsal wall length’i 0,5cm artmıştır. Bu nedenle tırnakların senede en az 2 kez kesilmesi gerekmektedir.

Kayma direnci

Yuvarlak plastik bir ayak ile (temas yüzeyi: 75cm2) ile 20mm/saniye hızda yapılan kayganlık testleri, kuru ve ıslak yeni kaplamaların iyi bir kayma direncine sahip olduklarını göstermektedir. 3 aylık düzenli bir kullanım süreci sonrası aynı testler ahirin 12 ayrı noktasında (yürüyüş alanı başına en az 3 nokta) tekrarlanmıştır.
Hesaplanan sürtünme katsayısı (µ) her seferinde µ=0,45’in üzerindedir ki bu da güvenli bir yürüyüşe işaret eder. Yürüyüş zemini kaplamasının üretimi esnasında silikon çözücü bir madde kullanılmaktadır ve bu nedenle kullanımın ilk döneminde sürtünme biraz daha düşüktür. Ancak söz konusu silikon film birkaç gün içerisinde tamamen kaybolur.

Deforme olabilirlik ve elastikiyet

Yeni koşullarda çelik bir ayak imitasyonu (temas yüzeyi: 75cm2) ile uygulanan 2000N’luk (yaklaşık 200kg) penetrasyon gücü ile 3,5mm’lik bir penetrasyon derinliği elde edilmiştir.
Elastikiyet ise çelik bir ayak imitasyonu ile (temas yüzeyi: 75cm2) düzenli ve ayrı ayrı 250.000 kez uygulanan 5.000N’luk baskıya maruz bırakılarak ölçülmüştür. Uzun vadeli denemeler sonucunda, çelik ayağın penetrasyon derinliği 3,5mm’den 3,45mm’ye (her 3 ölçümün ortalama değerleri) kaydedilmiştir. Bu durum deformabilitede çok yavaş gerçeklesen bir azalmaya işaret eder.

Toksikolojik güvenlik

Üretici, zemin kaplamasının toksikolojik güvenliğini teyit etmektedir.

4-ARAŞTIRMA SONUCU

Yürüyüş zemini kaplamasını 2 yıla kadar kullanmış olan 16 çiftliğe ait anketler ve test sonuçlarını onaylamıştır.
Bu çiftliklerde toplam 3.960m2 yürüyüş zemini kaplaması kurulmuştur. Çiftliklerin %65’inde kaplamalar ahir sahibi tarafından monte edilmiştir. Bunların ise %75’i, montajın basit ve pratik olduğu yönünde görüş beyan etmiştir.
Çiftliklerin %44’ünde, kauçuk zeminlere uygun gübre sıyırıcısı monte edilmiş, geri kalan %56’lik grupta ise mevcut sıyırıcı yeni zemine adapte edilmiştir

Gübre sıyırma işlemi ilk etapta çiftliklerin %12’sinde sorun çıkarmış olsa da daha sonra çiftliklerin tamamında sorunsuz şekilde gerçekleşmiştir.
Çiftliklerin yaklaşık %81’inde hayvanların davranışlarında gözle görülür oranda değişiklik (baş konumu, artan östrus hareketlilik) fark edilmiştir. Bu çiftliklerin 2’sinde bazi inekler yürüyüş zemini kaplaması kurulumu sonrası yürüyüş alanlarında yatmaya başlamıştır.

Çiftliklerin %87’sinde mekanik-travmatik tırnak yaralanmalarına dair işaretlerde azalma gözlemlenmiştir.
Tırnaklarda değişim (basılan yüzey, tırnak uzunluğu) örneklerin %62’sinde saptanmıştır.
Kullanıcıların istisnasız tamamı, kendilerine sorulduğunda, yürüyüş zemini kaplaması KURA P için iyi ve çok iyi arasında değişmekte olan değerlendirme notları vermiş ve gerekmesi durumunda yeni alimlerin söz konusu olacağını dile getirmişlerdir.

Bir yanıt yazın