Izgara zemin kauçuk kaplaması

GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH

Sığırlar için, Tip KURA S  Kraiburg Yürüyüs Zemini Kaplaması DLG-Prüfbericht 5404

Kısa Açıklama:

  • Siyah, profilli kauçuk mazgallı zemin kaplaması, 24mm kalınlık
  • Alt yüzey: Çivili yapı (çivi yüksekliği: 5mm)
  • Tek parça halinde kurulum
  • Kavrayıcı, kaymaz dış yüzey

Değerlendirme – özetle

Test özelliğiDeğerlendirme
Test KriteriTest Sonucu
UygunlukSığır ahırlarında latalı zeminler üzerine yürüyüş zemini kaplaması olarak uygun

TEKNİK KRİTERLER

*Aşınmaya Karşı Direnç, Dayanıklılık ve Eskime                                        

Aşınma testiAşınmaya karsı yüksek direnç+
Düzenli yük bindirimiKalıcı deformasyon yok   + +
Dış yüzeyFark edilebilir aşınma yok +
Alt yüzey Fark edilebilir aşınma yok+
Asit testi Kaplamada aşınma yok+
Ölçüsel dayanımuzunluk veya genişlikte önemli bir değişiklik yok+
Deformasyonyok+ +

Ölçüsel stabilite

Mal sahibi tarafından kurulumkolay+
Sabitlemestabil ve güvenli+
Kurulum yönergeleridetaylı ve kolay anlaşılır+ +
Kirlenmeyürüyüş bölgesinde  0
Oluklarda  0
Temizlemekolay+
Yüksek basınçlı temizleme 
“coarse-dirt-nozzle” ilemin.  Mesafe 30cm+
Garanti 5 Yıl
mat üretici tarafından geri alınabilir +

HAYVANLA İLGİLİ KRİTERLER

Hareketlilikaktivitede artış+
Rahatlama bildirilmiştir+
Kayganlık testi sırasındaki direnç iyi+
Ayaklık güvenliğiiyi +
mekanik-travmatik sonuçBariz pozitif etki+ +
Temas yüzeyiTırnağın %85’inden fazlası+ +
Yeni halde3,85 mm, çok iyi+ +
Düzenli yük bindirimi sonrası3,8 mm, çok iyi+ +
Toksikolojik zararsızlık Üretici tarafından onaylanmıştır. 

1-Uygunluk

Kraiburg KURA S Tipi yürüyüş zemini kaplaması, sığır ahırlarındaki mazgallı zeminler için uygun bir kaplamadır.

2-Teknik Kriterler

Aşınmaya karşı direnç, dayanıklılık ve eskime:

Standart bir abrazyon testinde, zemin bir zımpara kâğıdı (grit size: 280) ile 500N’luk (yüzey basıncı: 8,1N/cm^2) bir baskıyla zımparalanmıştır. 10.000 kez tekrarlanan ileri geri sürtme sonrası 1.0mm’lik bir aşınma oluşmuştur. Bu rakam, kaplama yüksekliğinin %4’üne tekabül etmektedir. Zımparalanan yüzey (61,5cm^2) 1,8g aşınmıştır. Düşük aşınma derinliği ve dolayısıyla küçük miktardaki aşınma, zemin kaplamasının aşınmaya karşı direncinin iyi olduğuna işaret etmektedir.

Bir test standında, çelik bir ayak (temas yüzeyi: 75cm^2) ile düzenli aralıklarla 250.000 defa uygulanan 5.000N’luk (yaklaşık 500kg) yükün ardından yürünen yüzeyde herhangi bir aşınma veya hasara rastlanmamıştır. Kalıcı deformasyon oluşmamıştır.

Laktik asit ile (DIN 51 958) ile gerçekleştirilen asit testi, kaplamada herhangi bir kabarma, yumuşama ya da parçalanmaya yol açmamıştır.

Düzgün kurulum sonrası, test sürecindeki kullanım esnasında eninde ya da boyunda herhangi bir değişim bulunmamıştır. Deformasyon gözlemlenmemiştir.

Örnek resimler sayesinde kurulum talimatları detaylıdır ve kolay anlaşılır (kurulum sıralaması içeriğine sahip bir adet CD-ROM da mevcuttur). Yürüyüş zemini kaplamasının sorunsuz kullanımı için kaplamanın mazgallı zahir zeminine tam olarak oturtulması şarttır. Bu, söz konusu yerdeki mazgallı zeminin detaylı ölçümünü gerektirmektedir. Kraiburg firması, her türlü zemin sekline tam olarak uyacak zemin kaplamaları üretebilmektedir. Gerekli ölçümler tedarikçi tarafından alınmalıdır. Kaplama ahir sahibi tarafından kolaylıkla kurulabilir. Matların, mazgallı zemine serilmesinin ardından, kaplamanın üzerindeki olukların, zemindeki mazgallara tam olarak denk getirilmesi şarttır. Bunu takiben kauçuktan yapılmış olan montaj parçaları kaplamanın aralıklarından alttaki yarığa sürülür. Bu parçaların hafif yağlanması bu işlemi daha da kolaylaştıracaktır. Yürüyüş alanı kaplamasının montajının güvenli ve stabil olduğu test sürecinde kanıtlanmıştır.

Yürüyüş zemini kaplamasının temizliği herhangi bir zorluk çıkarmamaktadır. Test standı denemeleri esnasında, yüksek basınçlı temizleyici (yaklaşık 145bar, temizlik süresi : 1dk) kaplamaya, “coarse-dirt-nozzle” kullanıldığında 30cm’den yakın tutulduğunda ve “flat-jet-nozzle” kullanıldığında ise 10cm’den yakın tutulduğunda zarar vermiştir. Yürüyüş alanı kaplamasının altında rutubet (ürik ve dışki) oluşabilir. Bu durumun engellenebilmesi söz konusu değildir.

Kaplamanın temizliği ve dezenfekte edilmesi işlemlerinde mutlaka sadece üretici tarafından onaylanan malzemeler kullanılmalıdır.

Kaplamanın kurulumu öncesi ve sonrası, yürüyüş alanı topraklaması gözden geçirilmiştir. Her yürüyüş alanı için mazgallı zeminin topraklanması (ahir başına en az 4 parça) değerlendirilmiş ve bir fotoğraf ile belgelenmiştir. Bu değerlendirme sırasında hem olukların hem de üzerine basılan bölgelerin topraklanması tahakkuk edilmiştir.

Buna ek olarak, sıcaklık ve bağıl nem oranları ölçülmüştür. Değerlendirmeler, kurulum öncesi ve sonrasındaki 4’er haftalık dönemlerde 3 farklı gün içerisinde tamamlanmıştır. Değerlendirme Tabela-1’deki kriterlere göre gerçekleştirilmiştir.

Olukların ve yürünen bölgenin topraklanması, yürüyüş zemini kaplaması KURA S’in kurulumu sonrasında herhangi bir artış göstermemiştir.

Garanti ve Geri Dönüşüm

Garanti Sartları kapsamında, üretici 5 yıllık bir garanti sunmaktadır. Şayet müşteri nakliye masraflarını üstlenirse, üreticinin temiz durumdaki kaplamaları geri alması söz konusudur.

Kirlilik derecelendirme şeması TABLO 1

Sırt alanı (dışkı yüksekliği> 1cm)Mazgal yarık
en az % 75 boşSlot kısmı en az % 75 boş
en az % 50 boşSlot kısmı en az % 50 boş
en az % 25 boşSlot kısmı en az % 25 boş
Giriş alanı tamamen kapalıYarık kısım tamamen kapalı

Tırnak Derecelendirme şeması TABLO 2

Tragrand
Ü (1-3)*
R (1-3)*Yuvarlak duvar
Mekanik-travmatik bulgular
DSÇift ​​taban
DBasınç noktası
R 6 (aşırı yüklenmeye bağlı xx hastalığı)
RSGTipik basınç noktasında taban ülseri ağırlıklı tırnak

3-Hayvan Bazlı Kriterler

Davranışsal Gözlemler:

Davranışsal gözlemler, test çiftliğinde Simental (100 inek) ve Alman Holstein (20 inek) türlerinden yaklaşık 120 adet ineğin bulundurulduğu depolarda gerçekleştirilmiştir.

Hareketsel Gözlemler:

Yürüyüş alanı kaplamasının kurulumunu takiben, ineklerin aktivitelerinde (hareketlilik) ciddi boyutta artış olmuştur. Bu hareketler rahat ve sakindir. On adet gelişigüzel şekilde seçilmiş hayvanin gözlemlenmesi esnasında, rahat şekilde hareket edebilmekte olan bu hayvanların ölçülen adım aralıkları 65cm ile 90cm arasında değişmekte olduğu ölçülmüştür. Referans alınan diğer çiftlikle kıyaslandığında adım aralıklarının ufak bir farkla daha uzun oldukları söylenebilir. Artan hareketlilik nedeniyle, hayvanlar yer yer kaysalar dahi, hareketlerinde gözle görülür bir fark olmamaktadır.

Hareket esnasındaki hayvanin başının konumu, 30 hayvan üzerinde gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerde başın yüksek konumu ile düşük konumu arasında bir ayrım yapıldığında, hayvanların %70’inin yüksek bas konumu ve %30’unun düşük baş konumu sergilediği fark edilmiştir. Yüksek konumdaki bir bas ise hayvanin güvenli ve rahat hareketlerine işaret eder.

Konfor ve Östrus Hareketlilik:

Yaklaşık 1 saatlik bir süreç içerisinde tam olarak 15 aktif hayvan gözlemlenmiştir (bu hayvanlar ne yatarak dinlenme ne de beslenme halinde değiller). Bu süreç içerisinde hayvanların vücutlarının alt/arka bölgelerini 8 kez yaladığı gözlemlenmiştir. Bunların her birinde hayvan güven içerisinde 3 bacağı üzerinde durmakta idi. Bu esnada ciddi boyutta östrus hareketlilik gözlemlenmiştir. Hayvanlar yürüyüş alanı kaplaması üzerinde, herhangi bir kayma söz konusu olmaksızın güven içerisinde durmuşlardır.

Yürüyüş alanı kaplamasının kurlumu sonrası bazı hayvanların yürüyüş alanında yatmaya başladıkları gözlemlenmiştir. Buradan yola çıkarak denebilir ki ideal şekilde düzenlenmemiş yatış alanları, hayvanların yürüyüş alanlarında yatma riskini arttırmaktadır.

Tırnak Değerlendirmesi

Test süreci boyunca, test çiftliğindeki bütün ineklerin tırnakları düzenli olarak kesilmiş/düzeltilmiş ve üç ayrı kez değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sadece her 3 değerlendirmeye de dahil edilen inekler (27 hayvan) ele alınmıştır.

Sonuçlar belirli değerlendirme kriterlerine göre kaydedilmiştir (Tabela-2). Yürüyüş alanı kaplamasının kurlumunum 2 hafta evvelinde gerçekleştirilen ilk değerlendirme sırasında hayvanlar mazgallı beton zemin üzerinde durmaktaydılar. Kurulumun 3 ay sonrasında ikinci değerlendirme yapılmış ve bunu 6 ay sonra tekrarlanan üçüncü değerlendirme takip etmiştir. Tırnak değerlendirmesi ayni zamanda “dorsal wall length” ölçümünü de içermektedir.

Tırnak Teşhisleri

Sekil-3, ayrı ayrı her 3 değerlendirme tarihinde elde edilen, 27 hayvana ait mekanik-travmatik sonuçları göstermektedir. Yürüyüş zemini kaplamasının kurlumu öncesi her 100 inek başına 259 mekanik-travmatik sonuç kaydedilmiştir. Prensip olarak, bütün teşhis kriterleri her tırnak için ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu nedenle tırnak başına birden fazla teşhis yapılmış olması mümkündür.

Yürüyüş zemini kaplaması KURA S kurulumu sonrası, 9 aylık sürecin sonunda sadece 92 mekanik-travmatik sonuç elde edilmiştir. Her 100 hayvan başına düsen enfeksiyon (çürüme ve Mortellaro) sayısı Sekil-4’te gösterilmektedir.

Yürüyüş zemini kaplamasının kurulumu öncesi test çiftliğinde 100 hayvan başına 178 enfeksiyon vakası bulunmuştur. Tırnak başına birden fazla teşhis yapılmış olması mümkündür.

Yürüyüş zemini kaplaması KURA S kurulumu sonrasındaki 9 aylık sürecin ardından sadece 17 enfeksiyon vakasına rastlanmıştır.

Çizelge göstermektedir ki bulunan enfeksiyon vaka sayısına, yürüyüş zemini kaplamasının yanında başka faktörlerinde etkisi olmaktadır.

Sekil-5 taşıma yüzeyinin tırnak sekli üzerindeki etkilerini göstermektedir.

Yürüyüş zemini kaplamasının kurlumu öncesi tırnakların %82’sinde “round wall”a rastlanmıştır. Yürüyüş zemini kaplaması KURA S üzerinde gecen 9 ayin sonrasında, tırnakların %91’inde “protruding bearing surface” saptanmıştır.

Dorsal Wall Length of the Claws

Yürüyüş zemini kaplaması KURA S üzerinde gecen 6 ayin ardından, tırnakların ortalama dorsal wall length’i 0.9cm artmıştır. Bu nedenle tırnakların senede en az 2 kez kesilmesi gerekmektedir.

Kayma Direnci

Yuvarlak bir ayak (temas yüzeyi: 75cm^2) ile 20mm/saniye hızda yapılan kayganlık testleri, kuru ve ıslak yeni kaplamaların iyi bir kayma direncine sahip olduklarını göstermektedir. 3 aylık düzenli bir kullanım süreci sonrası ayni testler ahirin 12 ayrı noktasında (yürüyüş alanı başına en az 3 nokta) tekrarlanmıştır.

Hesaplanan sürtünme katsayısı (µ) her seferinde µ=0.45’in üzerindedir ki bu da güvenli bir yürüyüşe işaret eder. Yürüyüş zemini kaplamasının üretimi esnasında silikon çözücü bir madde kullanılmaktadır ve bu nedenle kullanımın ilk döneminde sürtünme biraz daha düşüktür. Ancak söz konusu silikon film birkaç gün içerisinde tamamen kaybolur.

Deformabilite ve Elastikiyet

Yeni koşullarda çelik bir ayak imitasyonu (temas yüzeyi: 75cm^2) ile uygulanan 2000N’luk (yaklaşık 200kg) penetrasyon gücü ile 3,85mm’lik bir penetrasyon derinliği elde edilmiştir.

Elastikiyet ise çelik bir ayak imitasyonu ile (temas yüzeyi: 75cm^2) düzenli ve ayrı ayrı 250.000 kez uygulanan 5.000N’luk baskıya maruz bırakılarak ölçülmüştür. Uzun vadeli denemeler sonucunda, çelik ayağın penetrasyon derinliği 3,85mm^den 3,8mm’ye (her 3 ölçümün ortalama değerleri) düşmüştür. Bu durum deformabilite çok yavaş gerçeklesen bir azalmaya işaret eder.

Toksikolojik Güvenlik

Üretici, zemin kaplamasının toksikolojik güvenliğini teyit etmektedir.

4- Anket Sonucu

Yürüyüş zemini kaplamasını 1 yıla kadar kullanmış olan 12 çiftliğe ait anketler test sonuçlarını onaylamıştır.

Bu çiftliklerde toplam 2670m^2 yürüyüş zemini kaplaması kurulmuştur. Çiftliklerin %83’ünde kaplamalar ahir sahibi tarafından kurulmuştur. Aynı kişiler kurulumun basit ve pratik olduğu yönünde görüş beyan etmiştir.

Yürüyüş zemini kaplamasının kurulumu sonrası, ankete katılanların %91’i mazgallı zeminin topraklanmasında herhangi bir fark görmediğini belirtmiştir.

Çiftliklerin %83’ünden fazlasında hayvanların davranışlarında gözle görülür oranda değişiklik (baş konumu, artan östrus hareketlilik) fark edilmiştir. Bu çiftliklerin 4’ünde bazı inekler yürüyüş zemini kaplaması kurulumu sonrası yürüyüş alanlarında yatmaya başlamıştır.

Çiftliklerin %83’ünde mekanik-travmatik tırnak yaralanmalarına dair işaretlerde azalma gözlemlenmiştir.

Tırnaklarda değişim (basılan yüzey, tırnak uzunluğu) örneklerin %100’ünde saptanmıştır.

Kullanıcıların istisnasız tamamı, kendilerine sorulduğunda, yürüyüş zemini kaplaması KURA S için iyi ve çok iyi arasında değişmekte olan değerlendirme notları vermiş ve gerekmesi durumunda yeni alımların söz konusu olacağını dile getirmişlerdir.

Tanım ve Teknik Veri

: 5 Yil
Mevcut Boyutlar: Her boyda zemin için özel üretim
Genel Ölçümler ve Ağırlık
Boy: max 3.500mm
En: max 1.300mm
Kalınlık: 24mm
Ağırlık(m2 ): 15,5kg

                                     

                               

                       

Bir yanıt yazın