Buzağı kulübesi çeşitleri

Buzağı barınakları, sürülerimizin geleceği olan buzağıların doğum ile ilk 10 haftaya kadar sürede içinde, bakım ve konforu sağlamak için kullanılan Buzağı kulübeleri; Barınaklar içinde hayvan doğasına uygun ve refahına uygun bir yaşam alanı sağlamak için kullanmaktır.

Buzağı kayıpları özellikle ülkemizde oldukça yüksektir. Bunun temel sebepleri;

 • Doğum öncesi uygulamalar-
 • Doğum sürecindeki uygulamalar
 • Yetiştirme sistemi ilk 8 hafta( 40 gün)
  • Barınak modeli
  • Bakım uygulamaları

Buzağı barınakları

Buzağı yetiştirme için en uygun koşulların sağlanması için uygun barınak koşulları için üç temel prensibine dayanıyor işçilik, refah ve büyüme. Bu ilkeler, çiftliğinizde optimal buzağı yetiştiriciliğine katkıda bulunur. Sağlıklı buzağılar hızla büyür ve az ilgi gerektirirler. Bir buzağı ne kadar sağlıklı ise ilk üç ayı boyunca o kadar iyi gelişir. Özellikle ilk üç ayda, sistemlerimizin buzağılar gelişmesi açısından oldukça etkili olduğu kolayca görülebilir

Buzağı kulübesi seçimi ve özellikleri

Buzağı kulübeleri gerçek ihtiyaçları karşılıyor mu? Buzağı kulübelerinde ne gibi özellikler olmalı? profesyonel hayvancılık yapanlar, kulübe alırken ne maksat ve nerede kullanacaklarına göre buzağı barınak ve kulübelerine karar veririler. Doğru seçilen kulübeler buzağıların refahını ve büyümesini kolaylaştırırken, işçilik maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Sağlıklı buzağılar, çiftçi için daha az bakım ve endişe demektir. Diğer bir deyişle: Mutlu buzağı, Mutlu Çiftçi!

Buzağı Kulübesi seçerken

Barınak koşullarına uygun buzağı kulübeleri seçilmediğinde aldığınız kulübeler size ve hayvana faydadan ziyade zarar verebilir. Faydalı link

 • Kullanım alanlarına göre buzağı kulübeleri
  • Açık alanlar için (UV koruyucu)
  • Üstü örtülü alanlar için (polietilen)
  • Kapalı alanlar için (pen)
 • Temizlik sistemine göre buzağı kulübeleri
  • Tekerlekli ( mobil)
  • Yükseltilmiş kulübeler
  • Devrilebilen
  • Kaldırılabilen
  • Sabit
 • Buzağı yaşına göre
  • 0-4 hafta
  • 0-6 hafta
  • 0-8 hafta
 • Ölçülerine göre
  • Küçük
  • Orta
  • Büyük
 • Barınak şekline göre
  • Kapılı
  • Bahçeli (çitli)
  • Hibrit
  • Grup
 • Malzeme
  • Fiber ( Fiberglas ve takviyeli polyester )
  • Polietilen
  • Galvaniz
  • Aluminum
  • Plastik

Buzağı Kulübeleri ve kullanımı

Yetiştirme için en uygun koşulların sağlanması için uygun buzağı barınakları şarttır. Buzağı yetiştiriciliğine İşçilik, refah ve büyüme optimal katkıda bulunur. Buzağı kulübelerinin çeşitli modelleri, minimum iş ile maksimum verim sağlar. Ek olarak buzağı bakımını daha kolay hale getiren servis ve aksesuarlar da önemlidir. Detay için

Normally we are serving professional farmers and they generally ask calf hutches according to their needs because they know that these hutches are different for: open areas / Closed roof areas / Closed barns and in addition to that these hutches are different according to cleaning system: elevated hutches/ mobile wheel hutches / Tilt-able / Rigid . Also in addition to that these hutches are different according to ages: 0-4 weeks / 0-6 weeks / 0-8 weeks. Also in addition to that hutches are different according to sizes: small / medium / big. Also in addition to that hutches are different according to: with fence/ with door.  Also in addition to that hutches are different according to purposes and use: hybrid / Pence / group.

İşçilik

İş-gücü maliyetleri, günümüzdeki süt çiftçilerinin operasyonel yönetimi açısından daha da önem kazanmaktadır. Sonuç olarak, doğru yetiştirme sisteminin seçilmesi ve kullanımı sırasında ergonomi, kullanım kolaylığı, erişilebilirlik, esneklik, hareketlilik, hijyen ve dayanıklılık önemli kriterlerdir.

Buzağı kulübesi uygulamalar (5)

SUEVIA PE (polietilen) malzemeden /CalfOTel® cam elyaf takviyeli polyesterden yapılmıştır, temizlemek için pürüzsüz ve kolay bir materyaldir. Buzağı kulübelerini kaldırmak çok kolaydır altlıklarını değiştirmek veya temizlemek için neredeyse hiçbir çaba gerektirmez. Günlük rutini daha rahat, hızlı, kolaydır ve bu nedenle daha verimlidir!

Plastik eşiğine entegre edilmiş tekerlekleri sayesinde temizlik için ve başka yerlere taşınarak götürülmesi koladır. Çitin her köşesine bir emzikli kova ve bir bilgi takip kayıt sayfası takılabilir. Akıllı kilidi ve tek elle açılabilen menteşeli kapısı olan bir sistem ile ızgara altlık ve yataklıklarını temizlenmesi ve yenilenmesi çok kolaydır.

Sonuç olarak; Buzağı barınakları ve sistemleri geliştirilmesi ve üretimi sırasında ergonomi, kullanım kolaylığı, erişilebilirlik, esneklik, hareketlilik, hijyen ve dayanıklılık üzerine yoğunlaşıyoruz.

Rahatlık

Sağlıklı buzağılar dengeli bir büyüme ve yüksek verimli bir süt sürüsü sağlamak için temel oluşturmaktadır. Başka bir deyişle; tıbbi bakım masrafları mümkün olduğunca düşük olmalı ve hatta hiç olmamalı. Sağlıklı buzağı yetiştirmek için temiz hava, taze su, yüksek kaliteli yem ve hijyenik ortamlar ön koşuldur. CalfOTel® kulübeleri buzağıların sağlıklı ve hızlı büyümeleri için uygun hava sirkülasyonunu sağlarken içerideki havayı kuru ve temiz tutar.

Büyüme :

Uygun buzağı barınağı, ilk 24 ayda optimum buzağı büyümesi sağlar. Örneğin, kaliteli buzağı barınağı nedeniyle optimum büyüme ile standart büyümeye göre daha fazla kilo ve ağırlığa ulaşmasına neden olacaktır. İlave olarak daha kolay döllenebilir olacak.

buzağı kulübesi uygulamalar Calfotel (1)

CalfOTel® ürünlerinin kullanımı buzağıların büyümesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir, refah ve iyi işçilik sayesinde buzağılar daha erken döllenebilir, büyüme artar, buzağı kaybını önemli ölçüde azalır ve ilk iki laktasyondan sonra süt üretimi artar. Sonuçta işçilik, zaman tasarrufu ile birlikte, daha tutarlı ve karlı işletme sonuçları üretirken çalışma ortam ve koşulları daha keyifli hale gelir. 

Buzağı kulübesi içinde Isı

Büyümeyi destekleyen ve hastalıklara karşı duyarlılıklarını düşürürken buzağılar daha rahat ve daha az stresli hissederler. Dahası, buzağı barınağının iç kısmındaki bakteriler daha düşük sıcaklıklarda daha az çoğalır.

Büyümeyi destekleyen ve hastalıklara karşı duyarlılıklarını düşürürken buzağılar daha rahat ve daha az stresli hissederler. Dahası, buzağı barınağının iç kısmındaki bakteriler daha düşük sıcaklıklarda daha az çoğalır.
Güneş radyasyonu Buzağı kulübesi içinde sıcaklığı

buzağı kulübe ışık yansıtması
 • Isı yansıtıcı (beyaz) renk ile doğru (cam elyaf takviyeli polyester) malzeme
 • ısıya dayanıklı bir iç tabaka kombinasyonu
 • CalfOTel® buzağı kulübelerinin iç sıcaklığını PE (polietilen) gibi diğer malzemelerden çok daha düşük seviyede tutar.

Güneş radyasyonu Buzağı kulübesi içinde sıcaklığı

CalfOTel® buzağı kulübelerinin şeffaflığı ve UV geçirgenliği, diğer ahır kulübelerinden görsel olarak daha düşüktür

Buzağı kulübelerimizin uygun bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için, kullandığımız malzemenin UV koruyucu parlak beyaz tabakası vardır. bu sebeple ışık geçirgenliği diğer markaların ışık geçirgenliği çok daha düşüktür.. Isı ve güneş ışınları engellediği için içerideki buzağı rahatsız olmaz. Düşük sıcaklık, çiftçinin çalışmasını da kolaylaştırır.

Cereyan bir faciadır

Cereyansız hava koşulları buzağıların refahında çok önemli bir faktördür. Buzağı kulübesindeki karbondioksit ve gaz halindeki amonyağın boşaltılması ve havanın sürekli taze oksijen ile yenilenmesi sağlanması hayati önem taşır ancak cereyandan kaçınılmalıdır.

kulübe hava sirkilasyonu

Sıcak havanın soğuduğu ve daha sonra çöktüğü bir fenomen sonucunda cereyan oluşur!

Buzağılar soğuk alıp cereyan nedeniyle diğer hastalıklarla temas ile kontakte olabilirler. CalfOTel® buzağı kulübelerinin sadece bir tarafında kısımda açıklıklar vardır yani ön taraftan taze ve temiz hava takviye edilirken kirli hava defedilir. Böylece yumuşak, sürekli bir hava akışı yaratarak buzağı kulübesinde gereksiz hava girdabını engeller.

Benzer kulübeleri genelde arkadan havalandırma deliklerine sahiptir, bu da soğuk havanın sıcak hava ile karışmasına neden olur. Sıcak havanın soğuduğu ve daha sonra çöktüğü bir fenomen sonucunda cereyan oluşur. Ayrıca, diğer marka kulübelerinde hava akımı kafa yüksekliğindedir ve buzağılar için daha rahatsızdır. Buzağı kulübelerinin uygun bir sıcaklıkta kalmasını sağlar.

Buzağı kulübelerinin uygun bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için, kullandığımız parlak beyaz malzemenin UV koruyucu tabakası vardır. Sonuçta CalfOTel® buzağı barınakları ışık geçirgenliği diğer markaların çok daha düşüktür. Buzağı kulübelerinin şeffaflığı ve UV geçirgenliği, diğer ahır kulübelerinden görsel olarak daha düşüktür. Isı ve güneş ışınları engellediği için içerideki buzağıyı rahatsız olmaz. Düşük sıcaklık, işçiliği çiftçi için daha kolay hale getirir.

Buzağı barınakları için kulübe modelleri

CalfOTel® Comfort ve CalfOTel® Small modelleri, pratik ve kullanıcı buzağı kulübesi. Plastik eşiğine entegre edilmiş tekerlekleri sayesinde temizlik için ve başka yerlere taşınarak götürülmesi koladır. Çitin her köşesine bir emzikli kova ve bir bilgi takip kayıt sayfası takılabilir, hızlı ve verimli bir şekilde yenilenebilir ve kolay tanımlanabilir. Akıllı kilidi ve tek elle açılabilen menteşeli kapısı olan bir sistem ile ızgara altlık ve yataklıklarının temizlenmesi ve yenilenmesi çok kolaydır.

Buzağı barınakları refahı ve konforu

Buzağı kulübelerini kolayca takip edebileceğiniz üstü açık modeller ile her daim gözünüz üzerlerinde olur bu sayede daha çabuk müdahale edebilirsiniz ki buda maliyet düşürmeniz için iyi bir nedendir.

Yükseltilmiş buzağı Kulübe ve kafesleri:

Ekonomik ve en sıhhi çözümler için yükseltilmiş kulübe, yükseltilmiş buzağı kafesleri veya yükseltilmiş zeminli buzağı tarlası kullanılması önerilmektedir.

Fiberglas kulübe CalfOTel®

Fiberglas takviyeli polyesterden imal edilmiş CalfOTel® buzağı kulübeleri: 

 • Güçlü, dayanıklı ve sağlam yapısı ile uzun kullanım ömrüne sahiptir. 
 • Sıcağa, soğuğa ve hava akımına korunaklı kulübeler, buzağılar için en uygun mikro iklim yaratır. 
 • Kulübenin iç kısmı temizlemeyi kolaylaştıran bakteri gelişimini önleyen pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. 
 • Kulübelerin taşınması kolaydır, bu da temizlemeyi kolaylaştırır.
 • Buzağı kulübelerinin çeşitli ölçü ve modelleri, minimum iş ile maksimum verim alınmasında avantaj sağlar.
 • Buzağı yetiştiriciliğini çok daha kolay hale getiren servis ve aksesuarlar da sunuyoruz.

Buzağı kafesleri ve kullanımı:

Buzağı ölümleri kabusunuz olmasın! Buzağılar 0-8 hafta arası dönemde özenle korunmalı. Barınaklarının zemini : kuru, temiz, yumuşak, etrafı rüzgardan korunaklı, insan, hayvan temasının ve etkilerden uzak tutulması gerekir.

Ekonomik ve en sıhhi çözümler için yükseltilmiş kulübe, yükseltilmiş buzağı kafesleri veya yükseltilmiş zeminli buzağı tarlası kullanılması önerilmektedir.

Ayaklar ile yerden en az 15 cm yükseltilmiş ızgara tel / sac/ ahşap malzemeden alt zemin sayesinde buzağıdan oluşan her tür idrar ve akıntı doğrudan aşağıya akar ve hayvanın yattığı zemin kuru kalır.

 • Ayaklar ile yerden en az 15 cm yükseltilmiş ızgara tel veya / sac malzemeden zemin.
  • Mazgal zemin sayesinde buzağıdan oluşan her tür idrar ve akıntı doğrudan aşağıya akar ve hayvanın yattığı zemin kuru kalır.
  • Günlük temizlik sırasında hayvana müdahale edilmeden ızgara zemin altına giden dışkı ve diğer akıntılar el sıyırıcı ve/ veya diğer yöntemler ile temizlenir.
  • 6-8 hafta sonunda hayvanlar kafesten alındıktan sonra kafes ve altı tazyikli su, deterjan ve dezenfektan ile yıkanarak yeni gelecek buzağı için hazırlanır.
 • Bu sert zemin üzerine özel CaBoMat KRAIBURG kauçuk yataklık monte edilerek hayvan için gerekli yumuşaklık sağlanmış olur.
 • Kafesin yan tarafları gerektiğinde plastik veya PVC veya başkaca materyaller ile hayvan aralarına konarak buzağılar diğer hayvanlar ile temastan tecrit edilirler.