Yükseltilmiş Yem Yolu

Yükseltilmiş yem yolu kullanımı avantajları

Yükseltilmiş yem yolu zemini sayesinde dar yürüyüş alanı (koridoru) ile daha düşük emisyon sağlanırken, sıyırıcı daha sık, ama düşük maliyetle çalışabilir. Aynı zamanda hayvanın yem yeme süresince dışkı ve gübreden uzaklaşması sağlanır ve ayakları kuru alanda kalır.

Beton olan yem yolu zeminlerde, yem alan ve ayakta bekleyen hayvanların hayvanın ayak ve tırnaklarına fazla yük binerken, yan tırnak üzerine daha fazla yük biner. Yem yolu üzerinde kauçuk zemin ile Yükseltilmiş yem yolu zemini için KRAIBURG LENTA model yem yolu kauçuğu önerilir.

yükseltilmiş yem yolu 2

Yem yolu, yem tablalarında yemleme sırasında hayvanların saldırganlığını azaltır. Yüksek (ranking) hiyerarşi hayvanlar tarafından rahatsız edilmeden yem alabilmesini sağlar.

Daha geniş yem alanı rahatsız edilmeden, strese girmeden daha fazla yem alımına katkı sağlar, bu sayede zayıf ve güçsüz hayvanların beslenmesi daha kolay olur. Yer değiştirmeler ve yeme sürelerine ilişkin en iyi sonuçlar yükseltilmiş yem yolları feed stalls ile elde edilir!

AYAK TIRNAK SAĞLIĞI: YÜKSELTİLMİŞ YEM YOLU

Besleme masasında veya yürüme yolunda durmak tırnakların dışkı ile daha fazla temas etmesine neden olur ve idrar. Bu tırnak boynuz yapısına zarar verir ve bulaşıcı tırnak hastalıklarının oluşmasına sebep olur. Ayrıca, yürüme ve ayakta bekleme alanları zeminleri sert ise, mekanik, travmatik ayak tırnak hastalıkları gelişebilir.
Sağmal hayvanların günlük aktivitelerine bakmak yeterli olacaktır: Beslenme alanında harcanan zaman hayvanlar için en “en riskli” günlük aktivitedir.

DAİMî KONFOR

Ayakta durmak inekler için pek tercih edilmeyen bir davranış biçimidir, çünkü ineklerin ataları genellikle yiyecek aramak için hareket ediyor, geviş getirmek için yatıyorlardı. Ancak ahır koşullarında ayakta durmak kaçınılmazdır. İnekler yatak konforu sınırlı olduğu durumlarda beslenme ve sağım süresinin yanı sıra 8 saat kadar ayakta dururlar. Yatak koşullarının uygun olduğu durumlarda, inekler yaklaşık 4 saat ayakta durur. Eğer, ayakta durma koşulları uygun ise bu 8 saatlik süre kabul edilebilir.

ayakta durma ve bekleme konforu

Ayakta dururken tırnak ve ayak sağlığı göz önüne alınmalı, zemin yumuşak, kuru ve hijyenik olmalı.

Beslenme sırasında duruş konforu

 • Beslenme alanlarında tırnak hastalıklarının azalması
 • Zayıf hayvanların daha az besi alanı dışına itilmesi
 • Sıyırıcının hayvanları beslenirken rahatsız etmeden ve yüksek frekans ile çalışması
  • (Kaynak: İsviçre çalışması Bergsten, C., 2002)

ÇÖZÜM:

Üzeri yumuşak kauçuk kaplı yükseltilmiş yem yoludur. İnekler kuru, temiz ve tırnak dostu yumuşak zeminlerde bulunmalıdırlar. Sıyırıcı düzenli aralıklarla ve sürekli çalışmalı. Daha az yer değiştirme ve düzenli (engelsiz) yem alımı sağlanmalı.

Yükseltilmiş yem yolu olmadan: Hayvanlar yem alım sırasında sıyırıcı tarafından rahatsız edilirler.

Yükseltilmiş yem yolu sayesinde:

 • Hayvanlar yem alımı esnasında rahatsız olmazlar
 • Sıyırıcı çalıma aralığı/frekansı artırılabilir
 • 1,6 m Yem yolu + 2,5 m Yürüme/sıyırıcı yolu
 • İlave alana ihtiyaç kalmaz!

BESLENME ALANI

 • Ense demiri yüksekliği: Zeminin en az 150 – 160 cm üzerinde olmalı, ense’ye temas etmemeli.
 • Beslenme alan genişliği: Her inek için en az 75 cm olmalı

Beslenme alanları ve yemlik dizaynında tavsiye edilen standart ölçüler uygulandığında, yükseltilmiş ve ayırıcılar ile bölünmüş yemliklerde hayvanların itişmeleri oldukça azalmıştır. (Wandel, 2006).

DİZAYN:
 • Otomatik yem kilidi
 • Basit boru çubuk, bireysel ve ek yeri olmamalı
 • Yükseltilmiş yemlik (fotoğrafa bakınız)
 • Kuru ve yeterince yüksek ahır yem yolu zemini

YEM YOLUNUN SOSYAL VE BESLENME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Yükseltilmiş yemliklerin, yem tüketimine olumlu bir katkısı vardır. Düşük statülü hayvanlar daha az yemlik dışına itilirler; hayvanlar yem alanında boş yere zaman harcamamış olurlar.

(De Vries et al., 2006)

Günümüzün sağmal ahırlarında her bir ineğin yem alanının 61 cm genişlikte olması yeterli kabul edilmektedir. Otomatik boyun kilidi olan yerler için ise 70 cm genişlik hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, mevcut kullanım alanının artırılması yer değiştirmeleri azaltabileceğini ve özellikle düşük hiyerarşi hayvanların bu avantajdan yararlanabileceğini göstermektedir. Yüksek yem yollarının tırnak sağlık üzerinde olumlu etki olduğu uzun yılların deneyimi göstermektedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI:
 1. Yem tablasındaki kullanılabilen alanın artırılmasının, yer değiştirme sıklığı ve yem tüketimi üzerine etkisini tespit etmek.
 2. Bu bölmelerin (feed stalls) hayvanlara ek koruma sağlayıp, sağlamadığını öğrenmek.
PROSEDÜR:

Yarı serbest sitem ahırı olan British Columbia üniversitesinde 24 Holstein ineğinden (9 düve incelenmiştir). İnekler laktasyon süresi uzunluğuna ve süt verimleri dikkate alınarak 3 eşit gruba ayrılmıştır.

 1. 0.64 m beslenme alanı genişliği/inek
 2. 0.92 m beslenme alanı genişliği/inek
 3. 0.87 m beslenme alanı genişliği/inek ve yükseltilmiş yem yolu
SONUÇLAR:

Daha geniş yem alanı hayvanların rahatsız edilmeden, strese girmeden daha fazla yem alımına katkı sağlar. Bu sayede zayıf ve güçsüz hayvanların beslenmeleri daha kolay olur. Yer değiştirme ile yeme sürelerine ilişkin en iyi sonuçlar yükseltilmiş yem yolları “elevated feed stalls” sayesinde elde edilir!

Bir yanıt yazın