ineklerin Su ihtiyacı

Hayvan refahı için hayvanların öncelikle taze ve temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir ve buna uygun olarak hayvan sululukları bu ihtiyacı karşılanmalıdır. ineklerin su ihtiyacı öncelikle taze, temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir, uygun sululuklar bu gereksinimi karşılanmalıdır.

Hayvan Sulukları ve ineklerin su ihtiyacı

  • Yüksek süt üretim seviyesinin ön şartı, en uygun su tedarik sistemidir!
  • Süt ineklerinde tat alma hissi çok önemlidir!
  • Özellikle süt sığırları arasında kolayca kirlenmeyen ve çabucak temizlenebilen hayvan sulukları ve yalakları çok önemlidir!
ineklerin su ihtiyacı
ineklerin su ihtiyacı

Yüksek süt üretimini sağlamak için ineğe mümkün olduğunca su içmesi için fırsat verme gereklidir.

  • Süt veren ineklerin 1 ila 4 litre süt üretmek için 4-5 litre su ihtiyacı vardır.
  • İnekler yem yiyerek sıvı taleplerinin bir kısmını karşılayabilirler.
  • Suyun bir kısmı rasyondan karşılanır ancak %80-90’nı tüketerek karşılanır.
  • Örneğin; 27 kg süt veren bir Holstein ineği, günlük olarak yaklaşık 95-115 litre (25-30 galon) su tüketmelidir.
  • Kuru dönemdeki süt inekleri ise, günlük 28-57 litre(10-15 galon) su tüketmelidir.
  • Hayvanlar, süt üretimine bağlı olarak, sıcak yaz günlerinde 150 litreye kadar su içebilirler. Ortalama olarak inekler dakikada 5-8 litre su içiyorlar.
  • Ancak inekler son derece susuz kaldıklarında dakikada 25 litre su içmeyi başarırlar.

Su tedarik ekipmanınız bu büyük talebi karşılamak için yeterli teknolojiye sahip olması gerekiyor!

Hayvan suluk ihtiyacı 300 kg ila 500 kiloluk hayvanların ortalama yaz/ kış günde 40 litre civarında su tükettiği kabul edilmeli. Her gruptaki hayvan sayısına göre hayvan suluk ihtiyacını karşılayacak miktarda ve kapasitede suluk konulmalı. Bu, sayede hayvanlara suyu hızlıca ve büyük miktarlarda içme fırsatı verecektir.

Süt inekleri için serbest duraklı ahırlarda yüksek çıkışlı valfı sayesinde dakikada 30 litreye kadar su teminine ulaşılabilir. Bu nedenle Süt inekleri için serbest ve yarı serbest ahırlarda 15 – 20 hayvana kadar bir içme teknesinin kurulumu önermekteyiz.Mesafe su yalak ve olukların her biri arasındaki mesafe 15 metreden fazla olmamalıdır.

Birçok ahırda  yerden tasarruf sağlayan valflı suluk ve yalaklar ve olukları ve büyük, hacimli suluklar önerilir. Örneğin valflı suluklardan 500 ve 520 modeli her yere yerleştirmek mümkündür. Şamandıra valfli Model 600 ve 620’deki suluk tekneler tercihen Anti-emme halkalı hayvanlar için uygundur. Bu tekneler aynı zamanda Dakikada 40 litredir.
Hayvanlar tarafından yalak içine taşınan yem kalıntıları, tekrar hayvanlar tarafından yenerek alınır. Yüksek miktarda su temini ve özel sulukların uzun süren zaman alıcı temizliği, minimum zamana indirir.
Su derinliği çok düşük olduğu için yem parçaları yerleşemez ve suluk bu nedenle kendi kendini temizler

Elbette bu suluklar oluklar donmaya karşı korumalı da olabilir! İlave bir ısıtma elemanı kullanıldığında, teknenin içme suyu düşük ekstra maliyetle dondan korunabilir.

Her gruptaki hayvanlara en azından günde 2 defa suya erişmelerine izin verin.

Süt veren ineklerin  su ihtiyacı için SUEVIA yüksek kapasiteli suluklarının montajını öneriyoruz.

ineklerin su ihtiyacı
ineklerin su ihtiyacı suluk

Suluk, tekne ve yalakların büyüklüğü aynı anda iki hayvan su içecek kadar olması yeterlidir, önemli olan arkadan gelen suyun gücü ve genişliğidir.

Aynı anda iki hayvanın ya da üç hayvanın suluk tan içtiği düşünülür ise hayvanların içtiği su kadar arkadan besleme yapması gerekmektedir. Yani suluklar arkadan temiz su beslemesi yaparken basıncın 2 yada 2.5 bar civarında olması planlanmalıdır. Aksi halde arkadan beslenmesi yetersiz suluklar hayvanlar tarafından tahrip edilir. Suyu taşıyan borular ana hatlar en 3/4 veya 1″ bir parmak genişliğinde ve suluklara dağılan kısmı ise 3/4 ” üç çeyrek boru olmalı.

Sulukların donma tehlikesi olan bölgelerde Devir-Daim Sistemi, Boru Isıtma, Su Isıtıcıları ve Suluk Isıtıcı Panelleri  ile suyun donması engellenebilir.

Teknelerinin tahliye drenaj vanası olmalıdır, tahliye vanası geniş olmalı tahliye hayvanların yaşam alanı ıslatılmamalıdır tahliye direk kanalizasyona yahut sıyırıcı yoluna dökülmelidir.

Su teknesi kolay temizlenebilmesi için bir santimlik kot farkı ile montaj yapılmalıdır.

Suluk1

Guruplandırılmayan hayvanların küçük olabileceği ihtimaline karşılık su tekneleri yerden 70 santim yüksekte olmalıdır. Su teknelerinin kenarına boru ile dönülmesi durumunda hayvanların su teknelerinin içerisine pislemeleri ve teknelere zarar vermesi engellenmiş olacaktır. Bu görünmeyen bir tehlikedir kalabalık alanlarda beslenen hayvanlar muhakkak suretle sulukların içerisini kirletirler kirlenen su teknelerinden su içmek zorunda kalan hayvanlar hastalanır yahut iştahları ciddi anlamda düşer.

Her gün su teknelerini temizlemek ciddi bir iş-gücü kaybıdır Bütün bunları önlemek için su teknelerinin etrafı boru ile koruma altına alınmalıdır.

ilave bir ısıtma elemanı kullanıldığında, teknenin içme suyu düşük ekstra maliyetle dondan korunabilir.

Özellikle son derece uzun ve sert kış mevsimi olan bölgeler için özel geliştirilen ISO-SULUK Model 6620. Bu kompak yüksek performanslı sulukların gövdesi yalıtılmış ve içine monte edilen bir ısıtma elemanı ile standart olarak donatılmıştır. Bu suluklar çok soğuk koşullarda bile hayvanlarınız için yeterli miktarda su tedarik edilmesini sağlar. Çok iyi yalıtılmış yüksek performanslı ISO,-Termo 2,3 m ve 4,3 m suluklar, çok yönlü kullanım içindir.

Kış sezonunda suluk içinde ve önünde buz yok!!

Sağımdan sonra, inek günlük su gereksinimlerinin %30’una kadar alma ihtiyacı duyar. Sonuç olarak hayvanları sağım-haneyi terk ettikten sonra sürü kendi içme sıralamalarını tekrar düzenleninceye kadar geniş ve büyük yalak veya su havuzlarında bol ve suya doyurmak mantıklıdır. Ancak bu koşullar altında ve yalnızca bu anlarda inekler aynı anda içinden bir damla su içmek için diğer ineği kabul etmeye hazır olabilir.

Çiftçilerin hızlı boşaltma sulukları, termo sulukları veya yalakları arasında seçim yapabilmesi amacıyla Hızlı drenaj suluklarının yanı sıra, termo suluklarını da konik ve eğimli zemin ve büyük çaplı bir drenaj deliği ile donatılmıştır. Temiz ve boş bir suluk için tapayı çıkartarak hızlı boşaltım veya boşaltma deliğinden su doğrudan dışarı yönlendirilir ve hızlı bir şekilde drenaj borusu üzerinden aşağı doğru çekilir!

ineklerin içme suyu kalitesi

nekler sağlanan suyun tadı, kokusu, fiziko-kimyasal yapısı (pH, katı maddeler, erimiş oksijen, ve sertliği), toksik maddelerin varlığı ( ağır metaller, toksik mineraller, organik fosfat, ve hidrokarbonlar), fazla mineral ve bileşiklerin bulunması (nitrat, sodyum, sülfat ve demir)  ve son olarak bakterilerin varlığı suyun kalitesini bozar. Kalitesiz su tüketimi kısa ve uzun vadeli olmak üzere farklı etkilere sahiptir. Kısa dönemde mikrobiyolojik risk faktörü söz konusu olup buna karşı sürekli önlem alınmalıdır.

Uzun vadede ise, kimyasal kirliliği olan suyun uzun sürede sürekli tüketimi sonucu oluşan olumsuzluklar söz konusu olup su kaynakların bu konuda sürekli kontrol altında tutulmasında fayda vardır.

Bir yanıt yazın