Tarım ürünleri test ve değerlendirmeleri

DLG, 130 yılı aşkın süredir çiftlik ekipmanlarını ve girdilerini test etmiş ve sertifikalandırmıştır. Aslında traktörleri, makineleri ve ticari araçları, hayvan barınaklarını ve çiftlik tesislerini test eden ve sertifikalandıran önde gelen tarım enstitülerinden biriyiz. DLG ayrıca tarımsal girdileri ve sarf malzemelerinin yanı sıra orman ormancılığı ve belediye uygulamaları, zemin bakımı ve bahçecilik için ekipmanları da test eder. Veri tabanında, tümü çiftçi topluluğu için değerli bilgiler sağlayan 4.000’den fazla test raporu ve sonucu bulunmaktadır

DLG (Alman Tarım Birliği)

 • Tarım ürünleri test ve değerlendirme raporları ürünlerin tarafsız olarak incelenmesi sonucunda son kullanıcılara yol gösterirken, sektörel standartların gelişmesine katkıda bulunur
 • DLG, tarımsal teknoloji, iş ve gıda hakkında iyi bilinen denetlemelere ek olarak, tarımsal gıda sektöründe bilgi alışverişi ve fikir alışverişinde bulunmak için tarafsız ve açık bir forumdur.
 • Modern ürünleri, süreçleri ve hizmetleri bulmaya ve onları halka açık şeffaf hale getirmeye konusunda yardımcı olur.
 • En modern ölçüm teknikleri ve uygulamaya benzer test yöntemleri ile DLG test mühendisleri ürün gelişimlerini ve yeniliklerini test etmektedirler.

DLG -Test Merkezi Teknik ve Sarf Malzemeleri Groß-Umstadt test edilmiş tarım Tekniği ve Sarf malzemeleri ve lider Test ve Sertifikalandırma Hizmet Sunucularının bağımsız Teknik Testlerinde belirleyici ölçeğidir.

Çoklu akreditasyona sahip olan ve AB- akrediteli laboratuvarlara sahip olan DLG-Test merkezi Teknoloji ve ekipman ile bilinen teknoloji testleri ve DLG incelemeleri ile çiftçilere, uygulayıcılara, tarımsal teknoloji ve işletme planlamaları ve yatırım planlaması için önemli bilgiler ve karar destekleri verilir.

DLG e.V. – Teknik ve Sarf Malzemeleri Test Merkezi

DLG Tarım ürünleri test ve değerlendirme

Bilgi avantajını ve diğer avantajlarından yararlanın ve tarım sektörünün uzman bilgisi ile tanışın! Daha fazla bilgi için www.dlg.org.de/mitgliedschaft adresinde bulabilirsiniz.

DLG Tarım ürünleri test ve değerlendirme raporları ücretsiz indirmek için: www.dlg-tes.de!

Max-Eyth-Weg 1, D-64823 Groß-Umstadt, Telefon: 069 24788-600, Faks: 069 24788-960

E-Mail: tech@DLG.org, İnternet: www.dlg-test.de

Yaklaşık 180 tam zamanlı çalışan ve 3 binden fazla yetkili resmi uzman mevcut sorunlara çözümler üretmektedir. 80’den fazla komite, çalışma grubu ve komisyon ile deneyimli uzmanlık çalışmalarında yetkinlik ve sürekliliğin temelini oluşturmaktadır. DLG, sektör dergileri ve kitaplardaki makalelerle birlikte broşürler ve çalışma belgeleri şeklinde tarım için geniş bir uzmanlık bilgisi derleyerek dergilerde ve kitaplarda neşredilmektedir.

DLG, tarım ve gıda endüstrisi için dünyanın önde gelen ticaret fuarlarını organize ediyor

Yapılan Testler

 • Kimyasal ve fiziksel analiz
 • Muayeneler, numuneler
 • Denetimler, süreçler ve sistemler
 • İklim ve sıcaklık değişikliği testleri
 • amonyak direnci
 • UV stabilitesi
 • Medya direnci
 • Bükülmeye, çatlamaya, yırtılmaya, esnemeye, deforme olmaya karşı direncin ölçülmesi
 • Shore sertlik ölçümü
 • Aşınma direnci
 • DLG ComfortControl test şeması ile kayma direnci ölçümü
 • Aşınma
 • Ayrışma, yaşlanma
 • Kendinden tahrikli makineler
 • Tarım makineleri ve uygulamaları
 • Çıkış, verimlilik, yakıt tüketimi
 • Mukavemet testleri ve çalışma dayanıklılığı
 • Tarımla ilgili emisyonlar

DLG Quality-tests: Farm equipment and inputs

DLG-ANERKANNT

DLG-ANERKANNT Dayanıklılık, taşıma / montaj, Kayma direnci, Deformabilite / Esneklik” adlı tek kriterli test, pratik uygulama sınavları

Sertifika işareti ” DLG” bağımsız ve bilinen değerlendirme kriterlerine göre kullanım-değeri tamamlamış tarım mühendisliği ürünleri için verilir. Test özel yenilikler ve test makalesi ile önemli kriterleri vurgulamayı amaçlanmıştır.

Test, genel test için DLG Test Kılavuzundaki kriterleri içerebilir veya test nesnesinin diğer değer tespit özelliklerine ve özelliklerine odaklanabilir. Minimum gereksinimler, test koşulları ve usulleri ile test sonuçlarının değerlendirme prensipleri bir DLG uzman grubu ile istişare edilerek belirlenir. Bilinen teknoloji kurallarına, bilimsel ve tarımsal bilgi ve gereksinimlere uyarlar. Başarılı test, bir test raporunun yayımlanması ve ödül tarihinden itibaren beş yıl geçerli olan test işaretinin verilmesiyle sona erer.

DLG-ANERKANNT “Dayanıklılık, taşıma / montaj, Kayma direnci, Deformabilite / Esneklik” adlı tek kriterli test, pratik sınavların yanı sıra test tezgahlarında ve DLG Test Merkezi laboratuvarında teknik ölçümler de içermektedir. Kayma direncinin yanı sıra deformabilite ve elastikiyet ölçülmüştür ve bir sürekli aşınma yükü, bir aşınma testi ve bir asit testi. Test tabanı, elastik zemin kaplamaları için Nisan 2010’dan itibaren olan DLG test çerçevesiydi. Diğer kriterler araştırılmadı.

DLG ONAYLI Tam Test

DLG ONAYLI TAM TEST kalite mührü, ürünün tüm yönleriyle DLG kullanılabilirlik testini geçen tarım ürünlerine verilir. Bir DLG kullanılabilirlik testi tarafsızdır ve bir ürünün günlük kullanımıyla ilgili tüm ana özelliklerini değerlendirir. Kalite mührü, ödül tarihinden itibaren beş yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.

DLG ONAYLI özel kriterler

DLG ONAYLI kalite mührü, daha az kapsamlı bir DLG kullanılabilirlik testini geçen belirli kriterleri yerine getiren tarım teknik ürünleri için verilir. Bu testin amacı, bir ürünün spesifik yeniliklerini ve temel özelliklerini vurgulamaktır. Test, DLG test çerçevesinde Tam Testlerde belirtilen kriterleri içerebilir veya ürüne belirli bir değer kazandıran diğer ürün özellikleri ve özelliklerine odaklanabilir. Kalite mührü, ödül tarihinden itibaren beş yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.

Kimyasal ve Ekolojik Testler

PAH Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar

Kimyasal açıdan, PAH’lar iki veya daha fazla yoğunlaştırılmış aromatik halkadan oluşmaktadır. Benzen, en basit aromatik hidrokarbondur. Yağda çözünür ve genelde kararlıdır, bazı durumlarda biyo birikimlidir. Kararlı olmak demek; bu bileşiklerin zor parçalandığı ve bu nedenle parçalanma meydana gelmeden önce çevrede uzun süre kaldığı anlamına gelir. Sucul ortamlarda, PAH’lar daha sonra kalıcı hale gelebilecekleri tortu parçacıklarına bağlanır. Bu yüzden emisyon kaynaklarına yakın su ekosistemleri çok fazla risk altındadır. Birçok PAH bileşiği, suda yaşayan omurgasız organizmalarda birikmektedir.

PAH -PAK Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar

Çıkarılan yasal düzenlemeler ile otomotiv lastiklerinin üretiminde kullanılan yağlardaki PAH konsantrasyonu sınırlandırılmıştır

Sucul ortamlarda, PAH’lar daha sonra kalıcı hale gelebilecekleri tortu parçacıklarına bağlanır. Bu yüzden emisyon kaynaklarına yakın su ekosistemleri çok fazla risk altındadır. Birçok PAH bileşiği, suda yaşayan omurgasız organizmalarda birikmektedir.

PAH içeren yüksek aromatik yağlar genelde araba lastiklerinde kullanılmaktadır. Geri kazanım işlemleri sırasında sentetik çim gibi ürünlerle çevreye yayılmaktadır.

YAPILAN TEST VE SONUÇLARI SAYFASI İÇİN lınk

Bir yanıt yazın