Konfor sınıflandırması “DIN 3763 “

DIN 3763 VE DIN 3762: Esnek stabil zemin kaplamalarının kullanımı için teknik düzenlemeler: Esnek zemin kaplamaları, hayvancılıkta çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Diğer şeylerin yanı sıra yapılarında, yumuşaklıklarında ve kullanım amaçlarında farklılık gösterirler. DIN Standartları Komitesi “Elastomer kauçuk altlıklar “daki uzmanlardan oluşan bir komite, bu alan için teknik düzenlemeleri tanımlamak için çalışmaktadır. Hedef: yüksek kaliteli ve hayvan dostu ürünler için tek tip ve bağlayıcı standartlar. Ahır katı, sığır yetiştiriciliğinde hayvanlar tarafından haftanın yedi günü, günde 24 saat kullanılan tek ahır tesisidir. Kaliteli elastik sağlam zemin kaplamaları, hayvan sağlığını ve refahını destekler: eklem sağlığı, tırnak sağlığı, doğal hayvan davranışı ve çok daha fazlası. Bu, elastik stabil altlıklar için teknik düzenlemenin uygunluğunu doğrulamaktadır.

Neden yeni standartlar?

Hem destek programlarında hem de çiftçiler için yasal olarak bağlayıcı olan düzenlemelerde, teknik kurallar ve formülasyonlar şimdiye kadar eksikti. Örneğin, süt hayvancılığı için Federal Tarımsal Yatırım Teşvik Programı (AFP) henüz “konfor matı” terimini daha ayrıntılı olarak açıklamamıştır. Hayvan Refahı ve Hayvancılık Yönetmeliği’nin yeni versiyonu ayrıca buzağılar için “yumuşak veya elastik olarak deforme olabilen” bir substrat öngörmektedir. Yumuşaklık ve elastikiyet daha fazla tanımlanmamıştır. Standartlar bu açığı kapatmaya yöneliktir.

Spesifik olarak, buzağıların, besi sığırlarının ve süt ineklerinin yürüme ve yatma alanlarında elastik ahır altlıklarının kullanımı için iki DIN standardı geçerlidir: DIN 3763 (elastik ahır zemin kaplamaları için teknik ve hayvanlarla ilgili minimum standartlar, yumuşaklık sınıflarına göre sınıflandırma) ve DIN 3762 (ilgili kirleticiler için test yöntemleri).

DIN uyumlu kauçuk zemin kaplaması sadece Alman Hayvanları Koruma- Hayvancılık Yönetmeliği’nin (TierSchNutztV) gerekliliklerini yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda hayvan, çevre ve tüketicinin korunmasına da katkıda bulunur!

DIN 3763:2022 “Sığır ve süt ineklerinin yürüme ve yatma alanındaki elastik ahır zemin kaplamaları – Gereksinimler ve testler”

DIN, DLG tarafından 30 yılı aşkın süredir kullanılan ve sürekli olarak geliştirilen DLG test programına dayanmaktadır. DIN 3763 standardı, sığırların, özellikle sığır sığırlarının, süt ineklerinin, genç sığırların ve buzağıların yürüme ve yatma alanı için gereksinimleri belirtir. Ürünlerin DIN uyumlu olabilmesi için dayanıklılık (örn. Aşınma direnci, asit direnci) ve hayvan refahı (örn. Kayma direnci) açısından belirli standartları karşılaması gerekir. Güneşlenme alanları ve tek yüzeyli bölmeler için ürünler de deforme olmalarına göre sınıflara ayrılır. Sınıf ne kadar yüksek olursa, deforme olabilirlik veya yumuşaklık o kadar yüksek olur.

Konforlu hayvan yatağı nedir

Hayvan refahının bir parçası olan hayvan konforu içerisinde daha önce tanımlanmamış olan “rahat yataklık ” terimi; geçmişte kararların finansmanı için bir temel öğe olarak kullanılmıştır. Ancak üreticiler ürünlerini ne zaman konfor yatağı olduğunu ilan edebilirler? Hangi teknik ve hayvanla ilgili kriterler karşılanmalıdır? Nisan 2020’de yayınlanan bir DIN standardı konfor tanımı ve sınıflandırması konusunda netlik sağlar.

DIN 3763- “Konfor sınıflandırması” Sığır yatak ve altlıkları için tek tip standartları belirler,

Konfor sınıflandırmaları DIN 3763 Sığır ve süt ineklerinin yürüme ve yatma alanlarındaki esnek stabil zemin kaplamaları- gereksinimler ve testler

Ürünler hayvan açısından belirli standartları karşılamalıdır; DAYANIKLILIK (ör. Aşınma direnci, asit direnci), REFAH (örneğin kayma direnci). Buna ilaveten üreticilere ürünlerini DIN standarda göre hayvan yaşamı için gerekli normlarına göre sınıflandırabilmesine yardımcı olur. Yatma alanları için inek yataklarını ESNEKLİĞE göre (mm olarak deforme olabilirlik) KONFOR sınıflandırmasına izin verir.

DIN 3763– “Konfor sınıflandırması” Minimum gereksinim açıkça tanımlanmıştır. Yeni DIN 3763:2022’nin gerekliliklerini karşılayan kaplamaların, yeni Hayvanları Koruma Yönetmeliği anlamında yeterince yumuşak veya elastik olarak deforme olabilir olduğu kabul edilir.

Hayvan yatağı alırken konfor ve dayanıklılık kriterleri yalnızca “pazarlama beyanlarına” dayanırken şimdi DIN tek tip standartları pazara ve kriterlere şeffaflık getirerek doğru ürünü seçmeyi kolaylaştırmıştır. Bu yeni standart, finansman programları ve alım kararları için bir temel oluşturabilir.

Kesin olan: hayvan yataklarının DIN’e göre konforu için minimum gereklilik açık ve basit olarak tanımlanmıştır.

İnek yatak konforu

Hayvanlar için kauçuk altlık konfor standartları DIN 3763 tarafından belirlenir.

Sığırlar, mera hayvanları olarak yaşam süreçlerinde doğada sürdürürken, zaman içerisinde kısmen işlenebilir toprağa adapte olmuşlardır. İlerleyen teknoloji ve tüketim alışkanlıkları sebebi ile entansif hayvancılık (endüstriyel) yönelim, hayvanların yaşam koşullarını etkilemiştir. Kapalı barınaklarda, alışık olmadıkları, doğalarına uygun olmayan sert zeminler sebebi ile mera hayvanları zorlu koşularda barınma ve yaşam ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalırlar.

Hayvan altlığı olarak kullanım

Kısıtlanan hayvan yaşam koşullarının iyileştirilmesi maksadı ile tercih edilen yumuşak elastomer altlıkların kullanımı artmıştır. Bu tür altlıklar (inek yatağı ve zemin kaplamaları), hayvanlar yatarken, ayakta dururken ve yürürken etkilidir. Elastomer altlıklara dayalı hassas bir zemin tasarımı, ineklerin konfor standartları ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu amaçla, sığır ahırlarında kullanılabilecek elastomer altlıklar için gereklilikler bu belgede belirtilmiştir.

Sığır ahırlarındaki elastomer altlıklar için genel gereklilikler, kullanıldıkları ortamın fiziksel ve kimyasal etkilerine karşı dayanıklılığı olmalıdır. Hayvanların gereksinimleri, aralarında yakın benzerlik olmasına rağmen, kabaca yürüme, ayakta durma ve yatma alanları arasında farklılıklar vardır. Koşarken, ayakta dururken, özellikle dengeyi ve güvenli yürümeyi etkiler. Ancak zemin bunu garanti ederse hayvan çeşitli davranışlarını güvenli bir şekilde yerine getirebilir. 

Hayvan davranışları ve gereksinimleri

Bu davranışların tipik örnekleri: ayakta durmak, koşmak, koşmak, zıplamak ve memeyi tımarlamaktır (üç ayaklı duruş). Esneyebilen bir yaşam alan zemini: Tırnaklar üzerindeki gerilimi azaltır ve tırnak sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Yetişkin Holstein (600 -750 kg), Simmental (600 kg ila 800 kg) süt ineklerinin tırnak temas alanı başına zeminler üzerine yaklaşık 200 kg 250kg kadar yüklere neden olabilir. 

Yatarken gereksinimler: Hayvanlar yere yattığında ve ayağa kalktığında yeterli destek sağlaması, yatma yüzeyinin deforme olabilmesi (esneyebilmesi) ve dolayısıyla yatarken hayvanların eklemlerine uyum sağlaması gerçeğine yöneliktir. Yatmak ve ayağa kalkmak mümkün olduğunca kolay olmalıdır. 

Yürürken Gereksinimler, yürüme yüzeyleri en ağır yük ve frekanslarına cevap verebilmeli. Aynı zamanda, yüzey yapısı desteği ile hayvanla yeterli etkileşimi etkiyi sağlamalı.

Esneklik gereksinimleri, aşağıdaki şekilde farklılaştırılan planlanan uygulama alanlarına ve sınıflara dayanmaktadır: – Alan: – Sınıflara ayrılmadan çalışma alanı; – 1’den 4’e kadar sınıflara ayrılmış dinlenme alanı; – Sınıf 1 ve 2’ye bölünmüş tek bölme.

Gereklilikler ve testler

Esneklik dışındaki tüm gereksinimler, alanı ve sınıfı ne olursa olsun, bu belgeye göre tüm ürünler için aynı şekilde değerlendirilmiş ve belirtilmiştir. Bu belge paspaslar, sac ürünler ve kompozit sistemler için de geçerlidir.

  • Teknik kriterler: Mekanik direnç; asit direnci yaşlanma,
  • Hayvanlarla ilgili kriterler: Deforme olabilirlik ve esneklik; kayma direnci. 

NA 045-02-15 AA “Elastomer Paspaslar” Konfor standartları belgesi:

Besi, süt sığırları ile altı aylıktan büyük genç sığırlar dahil olmak üzere, hayvanların yürüme ve yatma alanlarındaki ahır zemin kaplamaları için gereksinimlerini ve test sonuçlarını belirtir. 

DIN Standartları Komitesi Elastomer Teknolojisi (NET) Çalışma Komitesi tarafından hazırlanmıştır. 

Sabitleme ve bağlantı elemanları için herhangi bir şartname yapmaz. 

DIN 3763 VE DIN 3762: Esnek stabil zemin kaplamalarının kullanımı için teknik düzenlemeler için link

Kaliteli ve konforlu inek yatağı çeşit ve fiyatları için bakınız >